VLUGP is een buro voor stedebouw en landschapsarchitectuur. We maken plannen op alle schaalniveaus: van grootschalige landschaps- en stedebouwkundige plannen tot aan concrete inrichtingsplannen voor openbare en private ruimten.

We creëren ruimte met goede verhoudingen, een herkenbare sfeer en een aangename verblijfskwaliteit. Het is onze fascinatie om ook met gewone middelen mooie en bruikbare ontwerpen te maken. We werken zorgvuldig en inventief. Het totale planproces, van concept tot detail krijgt onze aandacht.