Masterplan Legmeerbos

Dit is de droom van Buurtbeheer De Legmeer: het droombeeld voor de vergroening van de ‘Legmeer-West’ en misschien zelfs voor een groter gebied: ‘Het Legmeerbos’ tussen de Westereinderplassen en de Amstel.

Dit lijkt misschien op het eerste gezicht niet op een bos.
Het gaat ook niet om het letterlijk ‘aanleggen van een bos’, maar om een bomenrijk en aantrekkelijk groen uitloopgebied te maken, onder andere met de aanplant van bomen en struiken, maar ook met andere inrichtingsmaatregelen, zoals het graven van water en natuurvriendelijke oevers, het inzaaien van bloemen en kruiden en het aanleggen van recreatieve paden.
Dit om de leefbaarheid te vergroten en negatieve effecten van nieuwe ontwikkelingen, infrastructuur en de ervaren overlast van Schiphol te verzachten of te compenseren. Dit laatste is ook waarom de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een subsidie heeft toegekend aan het burgerinitiatief van Buurtbeheer De Legmeer.

VLUGP heeft i.s.m. Buurbeheer De Legmeer dit masterplan opgesteld.

Voor meer informatie over Buurtbeheer De Legmeer zie hun Facebook pagina