PROJECTARCHIEF

 • ‘Heul Verbindend’

  Inzending voor de ideeënprijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen

  i.o.v. Stichting Icoon Oostelijke Ve…
  Jaar 2018
 • Duurzaamheids matrix

  Duurzaamheidsmatrix voor woon- en werkomgevingen, een praktisch hulpmiddel om overzicht te houden op de mogelijkheden.

  i.o.v. n.v.t.
  i.s.m. n.v.t.
  Jaar 2018
  Aanleg n.v.t
 • Glasparel Waddinxveen

  Ontwikkeling van woningbouw, glastuinbouw en bedrijvigheid ingepast met landschappelijke kwaliteit. Uitwerking van het masterplan, van ontwerp t/m nadere detaillering, zoals materialisering, profilering en beplanting.

  i.o.v. Wayland Developments
  Jaar 2015 - nu
  Aanleg 2016 - nu
 • Update Landschapsplan

  Visie op landschapskwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen van snelwegen en kanalen NH

  i.o.v. Rijkswaterstaat West-Nederlan…
  i.s.m. BTL Advies
  Jaar 2016
 • Machaon Valley

  i.o.v. Unistroy, Kazan Rusland
  i.s.m. LEVS Architecten, Amsterdam (…
  Jaar 2015 - 2025
  Aanleg 2018 - 2025
  Video Bekijk
 • Iepenlaan

  Landschappelijk raamwerk voor geleidelijke herstructurering kassengebied

  i.o.v. Gemeente Uithoorn
  i.s.m. Maatworks, Lidewij Lenders
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2012
 • Kortenhoef in knipsels

  Kortenhoef

  i.o.v. Slokker Vastgoed bv, Timpaan …
  i.s.m. LLarch, Lidewij Lenders
  Jaar 2012
 • De Drie Broeders

  i.o.v. Woonstichting Etten-Leur
  i.s.m. Hazenberg | TBI (Bouwer), L…
  Jaar 2016
  Aanleg 2017 - 2018
 • Kinderdijk

  i.o.v. Stichting Werelderfgoed Kinde…
  i.s.m. S2 Architecten
  Jaar 2014
 • Binnentuin Vrijburcht

  Binnentuin Vrijburcht

  i.o.v. Stichting Vrijburcht, Vrijbur…
  i.s.m. Fotografie: DigiDaan, en VLUGP
  Jaar 2004 - 2005
  Aanleg 2007
 • Veenweide tuin

  Veenweide tuin tussen drie sloten

  i.o.v. Particulier
  i.s.m. Atelier 010
  Jaar 2013 - 2014
  Aanleg nog niet van toepassing
 • Kortenoord

  Schetsontwerp voor de belangrijkste groen- en waterstructuren

  i.o.v. Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
  i.s.m. -
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2011
 • NutsTuinBuurt

  Vernieuwende ontwikkelingsmethode voor suburbane woon- en leefomgevingen

  i.o.v. VLUPG, eigen onderzoek
  i.s.m. -
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg n.v.t.
 • Biowarmtecentrale

  Terreinontwerp met duurzame materialen voor een Biowarmtecentrale

  i.o.v. Stadsverwarming Purmerend
  i.s.m. S2 architecten
  Jaar 2012 - 2013
  Aanleg 2014
 • Doggershoek

  i.o.v. Centraal Orgaan opvang asielz…
  i.s.m. LEVS Architecten (Architectuu…
  Jaar 2015
  Aanleg 2015
 • Commons Josaphat

  i.o.v. Autonoom bewonersplatform
  i.s.m. Lorella Pazienza, Jean-Philip…
  Jaar 2014
 • Theater en Cafe van Project Vrijburcht

  Vrijburcht CPO

  Woon- en Werkkomplex in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  i.o.v. Stichting Vrijburcht
  i.s.m. CASA architecten
  Jaar 2001 - 2008
  Aanleg 2005 - 2008
 • Bestrating Raadhuisstraat

  i.o.v. Niek Sandmann
  i.s.m. Valerie Sandmann, Van Raaijen…
  Jaar 2014
  Aanleg 2015
 • Sluisbuurt

  i.o.v. VLUGP, eigen studie n.a.v. id…
  i.s.m. -
  Jaar 2012
  Aanleg n.v.t.
 • Tijd als bondgenoot

  Ontwikkelstrategie Centrumeiland IJburg, Amsterdam

  i.o.v. Ideeënoproep door ARCAM voor …
  Jaar 2014
  Aanleg n.v.t.
 • NVO Zuiderpolder

  Natuurvriendelijke oever Noordzeekanaal

  i.o.v. Rijkswaterstaat
  i.s.m. n.v.t.
  Jaar 1997 - 1998
  Aanleg 2002 - 2004
 • Kolleksjesintrum Fryslân

  Kolleksjesintrum Fryslân

  i.o.v. Stichting Kolleksjesintrum Fr…
  i.s.m. LEVS Architecten
  Jaar 2014 - 2015
  Aanleg 2015
 • LIFELOOP

  De Blaak meanderend in tijd en ruimte!

  i.o.v. BNA, BNSP, NVTL, IABR, Gemeen…
  i.s.m. S2 architecten, ZZESTO
  Jaar 2014
 • Groenrenovatie gemeente Albrandswaard

  Groenrenovatie Ghijseland, Rhoon

  i.o.v. Gemeente Albrandswaard
  i.s.m. RPS
  Jaar 2013 - 2015
  Aanleg 2013, 2014 & 2015
 • Tender – Rietveldhof, Utrecht

  i.o.v. Thunissen
  i.s.m. LEVS Architecten
  Jaar 2014
 • ‘Help de fiets onder de Bieb’

  i.o.v. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel…
  i.s.m. S2-architecten, Frank Spoek
  Jaar 2014
  Aanleg n.v.t.
 • Schets Schooltuin

  Schooltuintjes / Moestuintjes

  i.o.v. Montessorischool Steigereiland
  Jaar 2010
  Aanleg 2010
 • De Drie concepten

  Huis van de Provincie

  i.o.v. Provincie Utrecht
  i.s.m. Stad & Groen
  Jaar 2013 - 2014
 • De Woerd

  Woonpark De Woerd, uitbreiding van een dorp

  i.o.v. Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
  i.s.m. Mulleners + Mulleners archite…
  Jaar 2004 - 2006
  Aanleg 2006 - 2009
 • Groot Baronie

  Herontwikkeling voormalig fabrieksterrein tot woon-, werk- en winkelgebied

  i.o.v. GREEN Real Estate
  i.s.m. S2 architecten, Rod'or advies
  Jaar 2011 - 2013
  Aanleg 2013 - 2014
 • Fabrieksmachinerie

  i.o.v. GREEN Real Estate
  i.s.m. AltaIS - Frank Vergunst, Rod'…
  Jaar 2012
  Aanleg 2013
 • Spelen i/d Buurt

  Ontwerpen van twee speelplekken in een participatief proces

  i.o.v. Eigen initiatief / Buurtbewon…
  i.s.m. LLarch, Lidewij Lenders, Stad…
  Jaar 2012
  Aanleg 2013
 • Iepenplein

  Herinrichting van een karakteristieke Amsterdamse plein

  i.o.v. Stadsdeel Oost
  i.s.m. -
  Jaar 2007 - 2008
  Aanleg 2009 - 2010
 • Aan ’t Park (Fuikweg)

  ‘Aan ’t Park’ is een nieuwbouwwijkje met 44 woningen aan de rand van het dorp Vijfhuizen in Haarlemmermeer.

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp BV
  i.s.m. Architectenburo Hans Wagner, …
  Jaar 2009 - 2012
  Aanleg 2013
 • Kloostertuin

  Integraal renovatieplan op kloosterterrein

  i.o.v. Congregatie van de Zusters va…
  i.s.m. SmitsRinsma, Du Pré groenproj…
  Jaar 2009 - 2010
  Aanleg 2010 - 2011
 • Theophile de Bockstrook

  Herinrichting parkstrook in het verlengde van het Vondelpark

  i.o.v. Stadsdeel Oud-Zuid, Amsterdam
  i.s.m. SmitsRinsma
  Jaar 2006 - 2009
  Aanleg 2009 - 2011
 • De Arcaden

  Prijsvraagontwerp voor een binnentuin voor een te ontwikkelen woonblok in Woerden.

  i.o.v. AM
  i.s.m. Geusebroek Stefanova architec…
  Jaar 2010 - 2010
  Aanleg nvt
 • Herdenkingsveld

  Ontwerp vaste planten border rondom het herdenkingsveld in het Bos der Onverzettelijken.

  i.o.v. Kees Hund
  i.s.m. Boogaart Almere Infra Groep
  Jaar 2012
  Aanleg 2012
 • Schoolplein Floriande

  Ontwerp schoolplein en schoolomgeving voor een brede school in Floriande Centrum

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2008 - 2009
  Aanleg 2008 - 2009
 • Landhuistuin

  Een uitgebreid schetsontwerp voor een grote tuin voor een nieuw te bouwen huis aan de Amsteldijk.

  i.o.v. Privé, Architectenbureau Van …
  Jaar 2007 - 2007
  Aanleg nvt
 • Tweelingtuinen

  Tuinen in een landschappelijke setting

  i.o.v. Congregatie van de zusters va…
  i.s.m. Du Pré groenprojecten
  Jaar 2009
  Aanleg 2010
 • Toolenburg Zuid

  Visie stedebouwkundig plan, meervoudige opdracht

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2004
 • Brettenzone

  Combinatie van natuurontwikkeling en recreatieve infrastructuur

  i.o.v. Stadsdeel Bos en Lommer, tege…
  Jaar 2005 - 2006
  Aanleg 2006 - 2007
 • Gerealiseerd Waterstoep met aansluitend speelplein

  Leeuwenveld II

  Nieuwe woonwijk, die refereert aan het oude centrum van Weesp

  i.o.v. Blauwhoed
  i.s.m. LEVS
  Jaar 2006 - 2010
  Aanleg 2008 - 2011
 • Leeuwenveld III & IV Schetsontwerp

  Leeuwenveld III & IV

  i.o.v. Blauwhoed Eurowoningen
  i.s.m. LEVS Architecten, Anteagroup …
  Jaar 2013 - 2014
  Aanleg v.a. 2014
 • Van Landbouw naar Waterleven

  NVO Nigtevecht

  Natuurvriendelijke oevers voor Amsterdam-Rijnkanaal in strakke vormen

  i.o.v. Rijkswaterstaat, RIZA
  Jaar 2002
 • Zeepoort IJmuiden

  Integrale visie voor het landschap van het zeesluizencomplex te IJmuiden

  i.o.v. Rijkswaterstaat
  i.s.m. Henk Volkers, Jord den Hollan…
  Jaar 2002
  Aanleg nvt
 • Havenstraatterrein

  Herbestemming van voormalig rangeerterrein tot recreatieve route

  i.o.v. Stadsdeel Oud-Zuid, inmiddels…
  Jaar 2003 - 2004
  Aanleg 2004
 • Bouwlust, Floriande

  Ontwerp inrichting schiereiland

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2005 - 2008
  Aanleg nvt
 • Hoven, Floriande

  Woonwijk geconcentreerd rondom autovrije hoven

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2004 - 2005
  Aanleg 2006 - 2007
 • Cruquius GOG

  Gestuurde Organische Groei: transformatie strategie voor een bedrijventerrein

  i.o.v. Platform openbare ruimte
  i.s.m. Counter Creatives
  Jaar 2010
 • maquette

  Eiland 5, Floriande

  Moderne vertaling van een villapark

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2001 - 2002
  Aanleg 2003 - 2009
 • IJtochtzone

  Een ruig landje tussen nieuwe wijken

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2004 - 2007
  Aanleg 2008 - 2009
 • Vijfhuizen 55+

  Ontwerp voor een woongroep van 55+ers in landschappelijke setting

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer, Woon…
  i.s.m. Roeleveld Sikkes
  Jaar 2006 - 2008
  Aanleg nvt
 • Inrichtingsplan Eiland 2, Floriande te Haarlemmermeer

  Eiland 2, Floriande

  Nieuwe woonwijk in de sfeer van een vestingstad

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  i.s.m. Mulleners + Mulleners archite…
  Jaar 1999 - 2002
  Aanleg 2003 - 2009
 • Lange Dreef

  Ontwerp landschappelijke inbedding en duurzame elementen voor nieuwe woonwijk

  i.o.v. AM
  i.s.m. BAM Wegen Regio west
  Jaar 2010 - 2011
  Aanleg nvt
 • Parken Gebruiksmemorandum

  Integrale studie naar het gebruik van de parken in Zoetermeer

  i.o.v. Gemeente Zoetermeer
  Jaar 1999 - 2001
  Aanleg nvt
 • Landschappelijke inpassing kavels Loosterweg

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp BV
  Jaar 2012 - 2013
  Aanleg 2014 - 2015
 • Ronde Hoep West

  i.o.v. BV Westmeer Vastgoed
  i.s.m. Zeelenberg Architectuur
  Jaar 2008
  Aanleg 2013
 • Pastorielaantje

  Stedenbouwkundige studie naar inbreiding in landelijke setting

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp B.V.
  i.s.m. Engel Architecten
  Jaar 2009 - 2010
  Aanleg nvt
 • Victoryveste vogelvlucht met hulplijnen

  Victoryveste

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp BV
  i.s.m. KVDK Architecten
  Jaar 2009 - 2010
 • Kastelenstrook

  Studie stedelijke transformatie van modernistische woonwijk

  i.o.v. Stadsdeel Zuideramstel, inmid…
  Jaar 2000 - 2001
  Aanleg nvt
 • Landgoed Larenstein

  Herinrichting en beeldmerk Larenstein

  i.o.v. College van Bestuur Larenstei…
  i.s.m. H. E. Lüning
  Jaar 1989 - 2000
  Aanleg 1992 - 2000
 • Nieuw Land Poldermuseum

  Ontwerp polderpark voor Nieuw Land Poldermuseum

  i.o.v. Stichting Nieuw Land Poldermu…
  Jaar 1996 - 1997
  Aanleg nvt
 • Archipel, Floriande

  Ontwerp wooneilanden

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  i.s.m. Diverse teams van architecten…
  Jaar 2004 - 2006
  Aanleg 2007 - 2008
 • Floriande Centrum

  Openbare ruimte ontwerp voor een nieuw centrum

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  i.s.m. Architecten CIE
  Jaar 2004 - 2005
  Aanleg 2006 - 2007
 • BKP Haven fase 2, Katwijk

  i.o.v. Gemeente Katwijk
  Jaar 2011 - 2012
 • Inrichtingsplan Haven fase 2

  DOIP Haven fase 2, Katwijk

  i.o.v. Gemeente Katwijk
  Jaar 2012 - 2013
  Aanleg 2014 - ntb
 • Kwekershof, Lisse

  i.o.v. Proper Stok
  i.s.m. Veldhoven vormgeving en bouwm…
  Jaar 2005
  Aanleg n.v.t.
 • Paneel inloopavond omwonenden

  Landje van Kemp

  i.o.v. BAM Wonen
  i.s.m. Nootenboom-Landscaping
  Jaar 2013 - 2014
  Aanleg v.a. 2015
 • Vogelvlucht centrale park

  Leeghwaterkwartier

  i.o.v. Ymere
  i.s.m. LEVS Architecten, Waterpas Ci…
  Jaar 2012 - 2014
  Aanleg v.a. 2014