Biowarmtecentrale

In 2012 is door VLUGP een schetsvoorstel gemaakt voor de inrichting van het entreegebied van de nieuwe BioWarmteCentrale voor de stadsverwarming in Purmerend.

Deze is gelegen aan het Netwerk, de centrale ontsluitingsring van bedrijventerrein de Baanstede oost.

Gezocht werd naar een stoere en representatieve inrichting die goed zou aansluiten bij de sfeer van het bedrijventerrein, het ontwerp en de detaillering van de centrale. Daarnaast wilden we ook betekenis geven aan het duurzame karakter van de BioWarmteCentrale.

Dit alles komt tot uiting in de schets hiernaast die in dit rapport verder uitgewerkt is tot een definitief ontwerp voor het entreegebied.

De hoofdopzet van het plan is eenvoudig: de centrale komt  aan de voorkant te liggen in een grasveld dat oploopt naar de centrale toe. Dit veld krijgt het karakter van een boomgaard met bloemrijk gras. In het gras komen fruitbomen te staan waarvan de vruchten geplukt kunnen worden of blijven hangen als voedsel voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Zo fungeert het entreegebied, heel bescheiden, als een leefgebied voor flora en fauna.

Vanaf de hoofdentree, gelegen tussen de twee ketelhuizen loopt een deels verhard plein naar de toegang aan het Netwerk. Dit plein heeft aan de straatzijde een meer stenig karakter en biedt ruimte aan parkeren. Het deel tussen de ketelhuizen heeft een groenere uitstraling en het karakter van een tuin. Dwars op de richting van het entreeplein liggen stapels hout als een soort coulissen waar tussendoor je naar de entree loopt. Deze strekken zich tevens uit in de boomgaard. In het deel tussen de ketelhuizen worden ze afgewisseld door stroken sierbeplanting.

De stapels hout zullen langzaam verweren en op het moment dat ze vervangen moeten worden versnipperd en als brandstof voor de centrale dienen. De houtstapels bieden schuil- en overwintergelegenheid voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.