Bouwlust, Floriande

De locatie Bouwlust is een voormalig boerderij-erf, dichtbij het hart van Floriande centrum. De wens was om dit erf te behouden en om te vormen tot een plek voor recreatie en horeca.

De zuidkant van het erf, met een oude erfbeplanting van populieren, is ontworpen als een schiereiland met een van ruige gras-/ kruidenvegetatie. Door een greppel met rietbeplanting is dit “schijn-eiland” visueel gescheiden van het noordelijke deel. Ook dit deel, gelegen langs de Fanny Blankers Koenlaan, krijgt een ongedwongen uitstraling. De vormgeving en materialisatie van de parkeerplaatsen en de Horecagelegenheid ondersteunen een landelijke, ruige sfeer. Voor de Horecagelegenheid is gedacht aan een gebouw in schuurarchitectuur met een groot terras van halfverharding aan het water. De parkeerplaatsen krijgen afbakeningen van boomstammen en een waterpasserende verharding van grasklinkers.

De Vinex-wijk Floriande ligt aan de westrand van Hoofddorp tussen groengebieden aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder en bestaande woonwijken. De wijk bestaat uit drie delen, met elk een eigen sfeer en met water als verbindend element:

Eilanden: twaalf door water omgeven woongebieden met in totaal 3000 woningen.

IJwijk: een gebied in de zuidoosthoek van Floriande, met zo’n 2500 woningen;

IJtochtzone: een langgerekt groengebied dat fungeert als de ruggengraat van de wijk.

Jaar 2005 - 2008
Aanleg nvt