Commons Josaphat

In het voorjaar van 2014 heeft VLUGP, als onderdeel van een team dat nauw verbonden is aan de Brusselse Community Land Trust (CLT), ideeën geleverd voor de ontwikkeling van het Josaphat terrein in Brussel-Schaarbeek.

Het terrein ligt op dit moment volledig braak. Deze vastgoedreserve, 32 voetbalvelden groot, is eigendom van het Brussels Gewest, dat er een grootstedelijk project op wil realiseren. Zo’n buurt, in zo’n context, dan ligt speculatie op de loer.

De groep Commons Josaphat wil een project uitdenken voor dit terrein dat geïnspireerd is door het idee van de commons. De groep is een autonoom platform zonder politieke banden. Het verenigt bewoners, militanten en verenigingen. Wat het platform bindt is het idee dat de stad bestuurd kan worden als een commons, een gemeengoed. Binnen de groep worden zoveel mogelijk hiërarchische verhoudingen vermeden. Iedereen draagt bij wat hij of zij kan, vanuit haar eigen kennis, bekwaamheid en interesses.

In de zomer van 2014 werd een oproep gedaan aan een ieder om met ideeën te komen voor de toekomstige ontwikkeling van het terrein Josaphat. VLUGP heeft meegedaan met de inzending van een team die nauw verbonden is met de Brusselse Community Land Trust onder de titel ‘Le Groupe des Anes’

Wij zien de toekomstige wijk Josaphat als een ‘dorp in de stad’. We dromen van een mooiere, rechtvaardigere en solidaire stad, waar het aangenaam vertoeven en wonen is in een wijk op een menselijke schaal. De wijk is voorzien van betaalbare en kwalitatieve woningen voor alle leefstijlen en inkomensgroepen. De wijk wordt gebouwd in een menselijk tempo wat ruimte bied aan tijdelijke initiatieven die kleur geven aan de buurt en later kunnen doorgroeien naar een bestendige situatie.

De manier om dit mogelijk te maken is door grondspeculatie uit te schakelen en het te organiseren als een Community Land Trust. Hierin heeft iedereen gelijke kansen en rechten, doordat de grond een gemeenschappelijk goed is. Door de mix van stad en natuur èn met het zorgvuldig gebruiken van hulpbronnen creëren wij een leefbaar en vitaal (gezond) dorp in de stad!

i.s.m. Lorella Pazienza, Jean-Philippe Stockman, Carole Grandjean, Jacques Morel & Elsa Scrive
Jaar 2014