De Woerd

Woonpark De Woerd: een uitbreiding van een dorp!

De Woerd is een onderdeel van de VINEX-lokatie Leidsche Rijn, gelegen aan de rand van het dorp De Meern. In twee bouwfases zijn 475 woningen gebouwd. Architectenbureau Mulleners + Mulleners heeft een concept verkavelingsplan opgesteld, die in samenwerking met buro VLUG & Partners verder is uitgewerkt. De inrichting van de openbare ruimte en de collectieve binnenterreinen is ontworpen door buro VLUG & Partners.

In 2007 heeft het plan de Rietveld Publieksprijs (AD Utrechts Nieuwsblad) gewonnen.

Er is een dorpse sfeer nagestreefd en de nieuwbouw is zorgvuldig verweven met de randen van De Meern. Op basis van het bestaande landschap is er een indeling gemaakt in noord-zuid liggende stroken, waarbij steeds brede stroken met gesloten bouwblokken afgewisseld worden met smalle stroken vrijstaande woningen in een losse verkaveling. De gesloten bouwblokken hebben een gemeenschappelijke privé binnenhof om te parkeren. De stroken met losse verkaveling zijn relatief smal met brede, ondiepe kavels met zijtuinen aan de straat. Op deze manier kan het privé groen deel uitmaken van het straatbeeld. Een belangrijk onderdeel van het stedebouwkundig concept is het consequent toepassen van een privézone tussen het openbare gebied en de woningen. Voortuinen, bestrate of beplante privéstoepen en mee-ontworpen erfafscheidingen versterken de individuele herkenbaarheid van de woningen en vormen een buffer tussen passanten en bewoners.

Het stratenpatroon van de Woerd is hiërarchisch en helder. Toch is geen enkele straat gelijk aan een andere wat de herkenbaarheid van de eigen woonomgeving versterkt. Een opvallend kenmerk van de straten is de zorgvuldige compositie van het beeld met verspringende rooilijnen, enkele strategisch geplaatste solitaire straatbomen, privé-stoepen, voor- en zijtuinen. Er is een afwisseling gemaakt van smalle straten en open plekken in de vorm van rustig vormgegeven pleintjes en plantsoenen. In de straten is de ondergrondse infrastructuur ondergeschikt gemaakt aan het gewenste ruimtelijke beeld van smalle, intieme straatjes.

Dwars door de nieuwe woonwijk ligt een uitloper van het Leidsche Rijn park, het Vasalisplantsoen. Deze doet dienst als wadi en speelveld. In de toekomst zal hier een langzame verkeersverbinding komen met een doorsteek naar de Leidsche Rijn.

Opdrachtgever: VOF De Woerd
Planperiode: 2004-2006
Aanleg: 2006-2009
Jaar 2004 - 2006
Aanleg 2006 - 2009
Panorama "Het Griend"