Floriande Centrum

Floriande Centrum vormt het hart van de VINEX-locatie Floriande in Haarlemmermeer. De stedebouwkundige opzet van de Architecten Cie verwijst naar de ruimtelijke structuur van zogenaamde ‘Bastides’, versterkte stadjes in zuid Frankrijk. Basis is een scheefgetrokken schaakbordpatroon, waarin bebouwingsblokken en pleinen elkaar afwisselen. Drie van de pleinen zijn ingericht als verblijfsgebied, de overige worden benut als parkeervelden. Afwijkend van het meest gebruikelijke ‘passage-concept’ voor winkelcentra was hier het streven om een kleinschalige ‘stad in de stad’ te creëren.

Het centrale winkelplein, het Genderenplein, wordt gekenmerkt door een grote meerstammige suikeresdoorn in een vlak van vlakke natuurstenen tegels.

Een van de pleinen is ingericht als een openbare tuin. De bewoners van het aangrenzende bejaardentehuis gebruiken regelmatig de zitbanken tussen borders van bloeiende vaste planten.

De Vinex-wijk Floriande ligt aan de westrand van Hoofddorp tussen groengebieden aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder en bestaande woonwijken. De wijk bestaat uit drie delen, met elk een eigen sfeer en met water als verbindend element:

Eilanden: twaalf door water omgeven woongebieden met in totaal 3000 woningen.

IJwijk: een gebied in de zuidoosthoek van Floriande, met zo’n 2500 woningen;

IJtochtzone: een langgerekt groengebied dat fungeert als de ruggengraat van de wijk.

Jaar 2004 - 2005
Aanleg 2006 - 2007