Hoven, Floriande

Het deelplan Hoven is verdeeld in drie buurten. Het centrum van iedere buurt bestaat uit een autovrij hof als belangrijkste verblijfsruimte. Kinderen uit de directe omgeving maar ook vanuit de omringende buurten vinden hier speelruimte. De woningen rondom het hof zijn aan de achterzijde ontsloten voor autoverkeer via een zgn. back-alley, een smalle straat waar achtertuinen aan grenzen en waar het parkeren in de achtertuin is opgelost. De drie hoven hebben allemaal een groen karakter maar een eigen herkenbaar imago, afgestemd met de architectuur. In alle hoven ligt een speelplek.

Referentie voor het noordelijk hof is de landschapsstijl van stadsparken uit de 19e eeuw: slingerende paden, gazon met subtiele hoogteverschillen en bomen en struiken met een hoge sierwaarde. Het klassieke besloten woonhof, te vinden in Nederlandse en Vlaamse steden, is inspiratie voor het middenhof. Kenmerk van deze hofjes is een centraal gelegen grasveld met paden langs de randen en enkele grote solitairbomen. In het middenhof is het grasveld opgehoogd en afgebiesd met een brede (2m) rand die gebruikt kan worden als zitelement. Op het grasveld staan vijf grote vleugelnoten.

Als referentie voor het zuidelijk hof gelden de parken die in Scandinavische landen zijn aangelegd in de eerste helft van de 20e eeuw. De modernistische vormgeving, de toepassing van typisch voor noord- Europa kenmerkende boomsoorten als berken en materialen als natuursteen (zweeds graniet) en hout maken dit hof duidelijk herkenbaar. Er worden twee bosvakken gemaakt met in eerste instantie dicht op elkaar geplante berken met een onderbegroeiing van klimop, varens en bolgewassen. In de loop der jaren worden de bosvakken door uitdunning naar het gewenste eindbeeld gebracht.

De Vinex-wijk Floriande ligt aan de westrand van Hoofddorp tussen groengebieden aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder en bestaande woonwijken. De wijk bestaat uit drie delen, met elk een eigen sfeer en met water als verbindend element:

Eilanden: twaalf door water omgeven woongebieden met in totaal 3000 woningen.

IJwijk: een gebied in de zuidoosthoek van Floriande, met zo’n 2500 woningen;

IJtochtzone: een langgerekt groengebied dat fungeert als de ruggengraat van de wijk.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer, Programma Management VINEX
Planperiode: 2004-2005
Aanleg: 2006-2007
Jaar 2004 - 2005
Aanleg 2006 - 2007