Glasparel Waddinxveen

In de Zuidplaspolder nabij Waddinxveen wordt de Glasparel+ ontwikkeld: een combinatie van woningbouw, glastuinbouw en bedrijvigheid ingepast met landschappelijke kwaliteit. Vanuit het masterplan van RROG Stedenbouw en Landschap werkt VLUGP de nadere detaillering uit op het gebied van ontwerp, profilering, beplanting en inrichtingsmaterialen.

Er worden 4 typen ontwikkelingen gerealiseerd:

  • Glastuinbouw (Glasparel);
  • Logistiek bedrijventerrein (Logistiek Park A12);
  • Agribusiness (Businesspark Vredenburgh);
  • Woonwijk met dorps karakter (Wonen aan de Plasweg), parallel aan een waterrijk park.

Tussen de toekomstige bedrijvigheid ligt de oude Plasweg als centrale ruggengraat in het gebied. Aan weerszijden van de Plasweg wordt een woonwijk ingepast met kleinschalige woningbouw die een dorps karakter maakt. Langs de woonwijk loopt een lineair park met veel groen, water en hoogteverschillen door grondlichamen. In het park en de woonwijk maken watergangen, natuurlijke oevers, weides en boomgaarden een prettige leefomgeving voor mens en dier. Wonen aan het water wordt hier voor vele bewoners mogelijk. Met een robuust watersysteem wordt regenwater gebufferd op het oppervlaktewater. Vanuit ‘pleintjes’ in de wijk lopen geknikte paden door het park waarop verschillende ommetjes gemaakt kunnen worden.

De combinatie van werken en wonen in een grootschalig polderlandschap is typisch voor de Zuidplaspolder. In het gebied krijgen bedrijven voldoende ruimte voor groei terwijl er ook prettig gewoond en gewerkt kan worden zonder wederzijdse belemmeringen. Met een ‘expositielandschap’ als visie wordt gestreefd naar een landschap met identiteit, zichtlijnen, goede routes en mooie entrees.

Belangrijk aspect van het park is het beheer van de oevers. De waterpartijen in het park moeten zo ontworpen worden dat oeverbeplanting succesvol beheerd kan worden en er mooi uit blijft zien. Met ondieptes krijgt oeverbeplanting de kans om goed te groeien en krijgt het park veel variatie. Elzen, populieren en knotwilgen refereren naar het poldergebied en maken een park waar landschapseigen beplanting voor afwisselende seizoensbeleving zorgt. Enkele bijzondere eilanden in het water kunnen met bruggetjes bewandeld worden waarbij de bomen opvallende bloei, herfstkleuren of tak kleuren laten zien. In de woonstraat bepalen knotwilgen, krentenboompjes en soms een witbloeiende beverboom het straatbeeld. De woonstraat krijgt op een aantal plekken een subtiele onderbreking waar men op een pleintje uitkomt en de auto te gast is. Hieraan grenst een klein parkeerterrein ingepast in een boomgaard. Lage veldesdoorn hagen brengen structuur in de straat op overgangen van privé naar openbaar. Tussen de boomgaarden kunnen kinderen spelen op verschillende toestellen en natuurlijke elementen zoals boomstammen. De aanleg van het park en de woonwijk is momenteel volop in ontwikkeling.

Jaar 2015 - nu
Aanleg 2016 - nu