Groenrenovatie gemeente Albrandswaard

De gemeente Albrandswaard heeft de afgelopen jaren een aantal woongebieden onderhanden genomen omtrent het groen. VLUGP heeft voor het groen in deze buurten SWOT analyses gedaan en in overleg met de gemeente en bewoners voorstellen gedaan om het groen te revitaliseren. Deze voorstellen zijn verwerkt in gedetailleerde beplantingsplannen.

Het gaat concreet om de omgeving van de Viaductweg in Rhoon, woonwijk de Warnaar in Poortugaal en woonwijk Ghijseland in Rhoon.

In de bovengenoemde gebieden was het groen verouderd en toe aan een opknapbeurt. Op veel plekken was het groen te ver uitgegroeid in verhouding met de beschikbare ruimte en voldeed ook niet meer aan de huidige wensen van bewoners. Ook groen bereikt een omslagpunt waarbij het plantsoen uit begint te vallen, niet meer groeit en onderhoud lastig wordt. De kwaliteit neemt daardoor nog verder af en het plantsoen gaat zienderogen achteruit. Dit punt is in deze gebieden inmiddels bereikt. In plaats van kleine stukjes beetje bij beetje op te knappen is er budget vrij gemaakt om het groen dat aan vervanging toe is, in één keer een opknapbeurt te geven.

De gemeente heeft als doel de wijken leefbaarder en groener te maken en wil dit in samenspraak met de bewoners doen. De bewoners van de verschillende gebieden zijn uitgenodigd om tijdens twee bewonersbijeenkomsten samen met de gemeente en VLUGP een nieuw groenontwerp te maken. Door samen met bewoners de plannen te ontwikkelen kan men goed inspelen op wensen en eisen van de bewoners.

i.s.m. RPS
Jaar 2013 - 2015
Aanleg 2013, 2014 & 2015