Hart van De Meern

In het centrum van De Meern ligt een inbreidingslocatie waar een nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld door Bon Groep, met ± 60 grondgebonden woningen en een appartementsgebouw. VLUGP heeft in samenwerking met SVP Architectuur en Stedenbouw de selectie voor het maken van het stedenbouwkundig ontwerp gewonnen. Ons voorstel onderscheidde zich door de visie waarin iedere woning komt te liggen aan een bijzondere plek. Daarin komen mensen aan 3 typen plekken te wonen: een parkje, een hof en een groen plein. De wijk krijgt een gevarieerd en intiem karakter waar voetgangers alle ruimte krijgen om rustig door de straten te lopen.

In de straten komt een sfeer van shared space waar de auto te gast is. De rijbaan wordt op één niveau met de loopstroken gebracht en juist niet geaccentueerd door trottoirbanden, zodat er meer een pleinsfeer wordt gewekt waar zacht gereden wordt. Aan de woningen ligt een erfstrook welke de subtiele overgang vormt tussen privé en openbaar. Enkele bomen staan op strategische plekken zodat zij een groen straatbeeld opleveren.

De buurt wordt deels omlijst door een haak-vormig parkje waar geen gemotoriseerd verkeer komt. Hier wonen bewoners direct aan het groen met veel rust en ruimte. Een slingerend pad dooradert het park waarlangs een waterpartij met natuurvriendelijke oever een geleidelijke overgang van vegetatie vormt. Hierdoor wordt een schakel gemaakt voor wandelaars tussen de Leidsche Rijn en de straat Oosterlengte. Een wadigreppel in het park wordt gebruikt als speelplek waar kleine bomen en struiken de bestaande laanbeplanting aanvullen. Qua afwatering compenseren het vergrootte wateroppervlak en de wadi de toename in bebouwing en verharding. Enkele bermen van paden bestaan uit verstevigd gras zodat nood- en hulpdiensten door het park kunnen zonder sporen achter te laten. De verlichting wordt in de gehele wijk aangebracht als gevelarmatuur aan de huizen zodat dergelijke losse elementen beperkt voorkomen in de kleinschaligheid van de wijk.

i.o.v. Bon Groep
Jaar 2017 - heden