Huis van de Provincie

Het totale terrein heeft een duidelijke en eenvoudige indeling. In het oorspronkelijke ontwerp is een heldere inrichting volgens een sterk en stoer concept. Dit als tegenhanger van het grootschalige gebouw. In de loop van de jaren is een onderhoudsachterstand opgelopen die middels een nieuw beheerplan ingelopen dient te worden. Daarnaast is er, in de nieuwe functie als huis van de Provincie, behoefte aan een aantal dingen:

Doordat er meerdere bedrijven en instellingen gebruik maken van het gebouw, is er behoefte aan een meer duidelijke routing / bewegwijzering. Ook is er langzamerhand door allerlei los van elkaar bedachte verkeerskundige toevoegingen aan het oorspronkelijke ontwerp een wat rommelige situatie ontstaan. Er is behoefte aan een opknapbeurt.

De huidige beplanting aan de voorzijde van het gebouw is verruigd en daardoor niet meer representatief.  Ook het beplantingsrandje heeft in de huidige vorm weinig meerwaarde. Er is behoefte aan meer kleur en bloei. Bij de buren aan de overkant van de Archimedeslaan oogt de entree wel verzorgd.

Het entreegebied, aansluitend op de centrale hal van het gebouw op het verhoogde plein is grootschalig en vrij leeg. De centrale hal is onlangs omgevormd tot een semi-openbare ontmoetingsplek met zitgelegenheid, vergaderfaciliteiten en een bedrijfsrestaurant. De wens is om het entreeplein hier meer aan bij te laten sluiten.

Het Berkenbos aan de achterzijde liep oorspronkelijk rondom het gehele gebouw. Met name aan de voorzijde zijn veel berken verdwenen. Aan de achterzijde is dit ook het geval maar door de grote ruimte valt dit minder op. De achterzijde van het terrein heeft een potentie als plek waar gewandeld, verbleven en bijvoorbeeld geluncht kan worden. Dit middels een aantal eenvoudige toevoegingen in de vorm van picknicktafels langs een uitgemaaid pad.

Het meest opvallende deel van het ontwerp: de hagentuin, is nog in redelijke staat. De opvallende en sculpturale rode brug over de tuin is echter sterk verwaarloosd en moet opgeknapt worden.

In het vervolg van deze toelichting gaat het met name over de entreezone en hoe die verbeterd kan worden. Hierbij zijn een aantal oplossingsrichtingen verkend en vervat in een drietal concepten, waarbij met name de beplantingen verschillen. Voor wat betreft de verbetering van de verkeerssituatie verschillen ze niet of nauwelijks.

Jaar 2013 - 2014
De Drie concepten
De Drie conceptenConcept 1 Prairietuin met BerkenrasterPerspectief Prairietuin met BerkenrasterConcept 2 Haagraster met SolitarenPerspectief Haagraster met SolitarenConcept 3 Vaste planten in strokenPerspectief Vaste planten in strokenNachtbeeld entreepartij