Iepenlaan

Herstructurering kassengebied Iepenlaan

In 2011 heeft de gemeente Uithoorn de herontwikkeling van het Kassengebied Iepenlaan in gang gezet. In samenwerking met Lidewij Lenders heeft VLUGP hiervoor een integraal plan gemaakt. Dit plan omvat de inrichting van een nieuw groengebied tussen de Iepenkaan en de Liniedijk, een nieuw duurzaam kassengebied tussen de Iepenlaan en de N201 en de verdichting van het bebouwingslint van de Iepenlaan.

Het ontwerp is gemaakt in overleg met een enthousiaste klankbordgroep van omwonenden. In een tweetal bijeenkomsten zijn de uitgangspunten, het gewenste programma en de ruimtelijke ingrediënten gezamenlijk vastgesteld.

Het plan heeft een duidelijke referentie naar het voor deze plek typische cultuurlandschap. In de omgeving van Uithoorn verdwijnt dit steeds meer door nieuwe kassengebieden en woonwijken. Zo is het in het projectgebied ook gegaan; de oorspronkelijke agrarische kavels zijn ingevuld met kassen, kavelsloten zijn gedempt en langs de liniedijk zijn allerlei overhoekjes ontstaan.

Nadat de kassen weg zijn, wordt het oorspronkelijke slotenpatroon hersteld en aangevuld met grotere watervlakken en natuurvriendelijke oevers. Kavelgrensbeplantingen en andere landschappelijke beplantingselementen zoals boomgaarden zorgen voor een beschutte en aantrekkelijke verblijfskwaliteit.


Jaar 2011 - 2012
Aanleg vanaf 2012