IJtochtzone

Een ruig landje tussen nieuwe wijken

Waar in veel wijken ruige gedeeltes vervangen worden door netjes aangeharkte parkjes, hebben wij ervoor gekozen om een ruige plek te maken waarvan het eindbeeld niet meteen gerealiseerd wordt, maar in ontwikkeling mag blijven. Als referentie hadden we een “landje” in ons hoofd waar we zelf vroeger zo lekker gespeeld hebben.

De Centrumkamer maakt onderdeel uit van de IJtochtzone, een 3km lang wijkpark langs de IJtocht, een van de hoofdwatergangen van de Haarlemmermeerpolder. Het park is ingedeeld in een aantal kamers met elk een eigen karakter, maar ook met gemeenschappelijke onderdelen zoals een lange skateroute, straatmeubilair en een kunstwerk.

Een omkadering van bomen langs de randen vormt de hoofdruimte van de Centrumkamer: blokken van knotwilgen aan de korte zijden en een stevige bomenlaan aan de oostkant. Aan weerszijden van de IJtocht zijn verlaagde gedeeltes gemaakt. Het maaiveld is hier afgewerkt als golvend grondreliëf met hoogteverschillen tot 1m. In natte periodes ontstaan er zelfs drassige plekken. De variatie in bodemgesteldheid en vochtigheid levert een grote verscheidenheid van spontaan opgeschoten flora en fauna op. Naast de ecologische waarde van deze variatie maakt dit het plan ook bijzonder aantrekkelijk om te wandelen en spannend te spelen. Meanderende paden met door takkenrillen beschutte zitplekken ontsluiten de ruige gedeeltes. Aansluitend op de skateroute is op het niveau van de dijk een skatebowl geplaatst die ook gebruikers van verder weg aantrekt.

De Vinex-wijk Floriande ligt aan de westrand van Hoofddorp tussen groengebieden aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder en bestaande woonwijken. De wijk bestaat uit drie delen, met elk een eigen sfeer en met water als verbindend element:

Eilanden: twaalf door water omgeven woongebieden met in totaal 3000 woningen.

IJwijk: een gebied in de zuidoosthoek van Floriande, met zo’n 2500 woningen;

IJtochtzone: een langgerekt groengebied dat fungeert als de ruggengraat van de wijk.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Planperiode: 2004-2007
Aanleg: 2008-2009
Jaar 2004 - 2007
Aanleg 2008 - 2009