Kastelenstrook

De Kastelenstrook in Buitenveldert is een typisch voorbeeld van de modernistische strokenbouw van eind jaren ’50 en maakt onderdeel uit van het AUP; de grootschalige stadsuitbreiding onder regie van Cornelis van Eesteren. VLUGP heeft op verschillende schaalniveaus de mogelijkheden voor stedelijke vernieuwing in deze naoorlogse wijk onderzocht. Dit in het kader van het Kwaliteitsplan openbare ruimte van stadsdeel ZuiderAmstel. De vraag was welke kansen een transformatie kan bieden en hoe de heroriëntatie van gebouwen en de aanpassing van de openbare ruimte het gebied meer waarde voor de toekomst kunnen geven.

In de studie zijn de bebouwingssituatie en het stedenbouwkundige stempelpatroon bewust gehandhaafd als herkenbare basis, ook voor de toekomst. Er is gezocht naar duidelijk verschillende modellen aan de hand van mogelijke thematische principe-oplossingen zoals de verkeers- en parkeersituatie, de relatie openbaar-privé, ontsluiting en oriëntatie van de bebouwing en erfafscheidingen.

Er zijn twee extreme modellen uitgewerkt:

Model 1 met semi-openbare hoven en het parkeren opgelost in parkeertorens.

Model 2 waar steeds om en om een straat wordt omgevormd tot openbare parkruimte met recreatief programma en het parkeren in of onder gemeenschappelijke hoven.