Kloostertuin

In opdracht van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel heeft VLUGP een inrichtingsplan gemaakt voor de renovatie en herinrichting van de Kloostertuinen te Boxmeer. Het integrale ontwerp omvat het Entreehof, de Stiltetuin, de Begraafplaats, de Pluktuin, en ‘Het erf’. Het totaalontwerp is gebaseerd op de ontwerpen van drie studenten Tuinarchitectuur van de Hogeschool Van Hall-Larenstein. Wat de herinrichting van een zo bijzondere plek betekent, komt tot uitdrukking in de toespraak van Johan Vlug, gehouden bij de opening van de tuinen in juni 2010:

> Een kloostertuin is iets bijzonders;

> Een hedendaagse kloostertuin is heel bijzonder;

> Buitengewoon bijzonder is het om bij de realisatie ervan betrokken te zijn!

De inrichting van een woon- en leefomgeving maakt, deel uit van ons sociaal en maatschappelijke handelen. Dat sluit direct aan bij de intenties en de activiteiten van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de betekenis en meerwaarde van de tuinen van het Kasteel van Boxmeer. Naast de verzorgende activiteiten van de zusters, willen zij namelijk ook duurzame meerwaarde geven aan de plek en omgeving waar zij wonen en werken. Heel bewust kiezen zij ervoor om bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van deze historische omgeving, zowel wat betreft de gebouwen als wat betreft de buitenruimten. Dat levert een bijzondere culturele meerwaarde op voor de omgeving, ook wanneer de zusters er niet meer zouden zijn: een herkenbare en waardevolle historische meerwaarde dus. De zusters maken inmiddels zelf deel uit van de historie van deze plek, hetgeen ondermeer tot uitdrukking komt in de stiltetuin met de diverse beelden.

Een andere meerwaarde is dat de Zusters van Julie Postel aan studenten van de Hogeschool VanHall-Larenstein hebben gevraagd om ontwerpplannen voor de kloostertuin te maken. Daarmee hebben zij aan jonge mensen de mogelijkheid gegeven zich te verdiepen in een specifieke vraag. Dat heeft tot een speciale meerwaarde geleid voor de ontwikkeling van jonge vakmensen. Die hebben daar enthousiast aan gewerkt en de zusters hebben daar persoonlijk voor bedankt met een bezoek aan onze school. Dat heeft een onderwijskundige en maatschappelijke meerwaarde opgeleverd, omdat de gemaakte ontwerpvoorstellen daarmee ook een reële waarde hebben gekregen. De zusters hebben, eigenzinnig als ze zijn, 3 ontwerpen uitgekozen om als één inrichtingsplan uit te voeren. Dat is het ontwerp van de Stiltetuin van Lisa Biris; het ontwerp van de Entreehof van Charlotte de Brouwer en het ontwerp van William Hoogendoorn voor de Pluktuin.

Het was een lastige keuze van de zusters maar het heeft uiteindelijk geleid tot de realisatie van een integraal totaalplan door het ‘projectteam’.

Tezamen met de renovatie van het Kasteel, inclusief de nieuwbouw, heeft de realisatie van de Kloostertuin geleid tot een duidelijke en overtuigende meerwaarde van deze historische plek van de Congregatie Zusters van Julie Postel én van Boxmeer als bijzondere vrijplaats door de eeuwen heen.


i.s.m. SmitsRinsma, Du Pré groenprojecten, Lisa Biris, Charlotte de Brouwer en William Hoogendoorn
Jaar 2009 - 2010
Aanleg 2010 - 2011