Landje van Kemp

De nieuwbouwontwikkeling ligt aan de Westzijde van Werkhoven ten Westen van de Achterdijk. Het project is opgezet vanuit de referentie aan klassiek dorps wonen, waarbij de stedenbouwkundige opzet en de woningen als een totaalconcept zijn ontworpen. In die zin geldt het centrum van Werkhoven en vergelijkbare dorpen in de omgeving als belangrijkste referentie.

In diverse sessie met verschillende disciplines is in teamverband de stedebouwkundige opzet bepaald. Deze heeft VLUGP verder uitgewerkt tot stedebouwkundig plan en heeft ook het inrichtingsplan openbare ruimte ontworpen.

De openbare ruimte krijgt het karakter van een verblijfsgebied waarin de auto te gast is. Er zijn geen doorgaande straten en de profielindeling is dorps: compacte openbare ruimte, een subtiele indeling van het profiel in “suggestiestroken” voor auto’s, parkeren en voetgangers. De woningen zijn gegroepeerd rondom onderling afwijkende dwarsverbindingen in de vorm van een tweetal pleintjes / parkjes en een groene doorsteek voor fietsers.

i.o.v. BAM Wonen
Jaar 2013 - 2014
Aanleg v.a. 2015
Paneel inloopavond omwonenden
Paneel inloopavond omwonendenReferenties voor openbare ruimteThemakaart wonen en parkerenProfiel van de Brink