Leeghwaterkwartier

Op de plaats van de naoorlogse bebouwing langs de Ewijkstraat wordt de nieuwe wijk ‘Leeghwaterkwartier’ ontwikkeld. In de wijk komen ca. 250 woningen in vier blokken.

Voor de openbare ruimte stelt VLUGP op dit moment een inrichtingsplan op in samenwerking met het Civiel Adviesbureau Waterpas, Hoofddorp.

Het stedebouwkundig plan is ontworpen door LEVS architecten. Het plan refereert in stedebouwkundige opzet en architectuur aan een klassiek tuindorp en heeft een relatief hoge woningdichtheid. Tussen de  bouwblokken liggen groene, autovrije hoven en de wijk sluit aan de noordkant aan op een brede autovrije groenstrook ter plaatse van de voormalige tramspoorlijn naar Aalsmeer.

De ontsluiting voor auto’s en het parkeren vindt plaats langs de Ewijkstraat aan de zuidkant en in parkeerhoven aan de achterkant van de woningen.

VLUGP heeft de stedebouwkundige opzet verder uitgewerkt in een plan voor de inrichting van de openbare ruimte. Belangrijke punten hierin zijn de aansluitingen en overgangen naar de omgeving, de relatie met de architectuur, de verblijfskwaliteit van de groene n parkeerhoven en de overgangen van openbaar naar privé.

i.o.v. Ymere
Jaar 2012 - 2014
Aanleg v.a. 2014
Vogelvlucht centrale park
Vogelvlucht centrale parkSchetsontwerp Leeghwaterkwartier fase 1Schetsjes speelhof fase 1 stap 1 & 2