Machaon Valley

Met het ontwerp Machaon Valley hebben LEVS architecten en VLUGP de internationale ontwerpcompetitie voor een nieuwe woonwijk bij de Russische stad Kazan gewonnen. De nieuwe leefomgeving voor 17.000 inwoners kenmerkt zich door de intieme schaal, het vele groen en de fiets- en wandelroutes. Daarmee sluit het ontwerp aan bij het bestaande open landschap in het gebied.

Video Machaon Valley

De nieuwe woonwijk Machaon Valley gaat aan het oude dorp Malye Kabany grenzen, twintig kilometer ten zuiden van de stad Kazan. De komende twintig jaar transformeert de republiek Tatarstan dit gebied naar een stedelijke omgeving waar wonen en werken samenkomen. De aanleg van een nieuwe infrastructuur moet het gebied in de toekomst verbinden met Kazan en de luchthaven.

Machaon Valley krijgt een grootte van 180 hectare voor circa 17.000 inwoners. Het ontwerp van LEVS architecten en het Amsterdamse bureau VLUGP omvat een masterplan en een conceptuele uitwerking voor het landschap en de architectuur. De naam van het plan is een verwijzing naar de zeldzame vlinder machaon die voorkomt in het gebied. Daarmee benadrukken de bureaus het belang van een duurzame, groene leefomgeving.

 

Historisch landschap

Op dit moment kenmerkt het landschap zich nog door een open karakter met veel meren en eeuwenoud groen. De nieuwe ontwikkelingen vormen een bedreiging voor dit historisch waardevolle gebied. LEVS architecten en VLUGP gebruiken dit als een aanleiding voor het ontwerp, waarin ze een nieuwe betekenis geven aan het Tartaarse landschap.

In het ontwerp volgen de bureaus de glooiingen van het open gebied en de droge rivierbeddingen. Deze aanwezige natuur vormt de basis voor het landschappelijke park dat de nieuwe wijk omarmt en verbindt met het aangrenzende weidse natuurgebied. Daarnaast leggen de bureaus een tweede park aan dat als een groene corridor leidt naar het oude dorp.