Kortenoord

Voor de toekomstige woonwijk Nieuw Kortenoord te Wageningen heeft VLUGP een aantrekkelijke en gevarieerde schetsontwerp gemaakt voor de belangrijkste groen- en waterstructuren: De Kortenoordsingel en de ecologische zone. Thema’s voor het ontwerp zijn de aansluiting naar het omliggende landschap, spannende recreatieve routes en verblijfsplekken, waterberging, waterzuivering en een hoge natuurwaarde.

De parkachtige zuidoever van de Kortenoordsingel is ontworpen in de sfeer van een jaren ’30 singel met losse bomen (solitair en in kleine groepjes), een slingerend pad, bloemrijk gras en gedeeltes met fleurige onderbeplanting. De soortkeuze van de beplantingen verloopt vanaf de oostelijke zijde naar het westen toe van meer gecultiveerd naar meer landschappelijk/natuurlijk. In de westelijke helft van de singel wordt de watergang verbreedt en komt een ‘lineaire doolhof’ van dijkjes, sloten en riet om in te struinen en om het hemelwater vanuit de woonwijk te zuiveren en af te voeren.

Aan de westzijde van de wijk en haaks op de Kortenoordsingel ligt de ecologische zone waar, naast waterberging, het ontwikkelen van gevarieerde biotopen in combinatie met natuurbeleving de hoofdrol speelt. Rondom het hele terrein komt een lage kade om bij hoog water te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat in de aanliggende agrarische percelen. Van west naar oost liggen respectievelijk een lage, begroeide ontoegankelijke kade, een brede waterloop, een serie oeverlandjes en een ruige strook met fruitbomen als overgang naar de toekomstige bebouwing.


i.s.m. -
Jaar 2011 - 2012
Aanleg vanaf 2011