Nieuw Land Poldermuseum

In 1997 is het beheer van het landschap van de IJsselmeerpolders door Rijkswaterstaat (RWS) overgedragen aan de provincie. Als symbolische gift aan de provincie wilde RWS een modelpolder laten aanleggen op het terrein van het Nieuw Land Poldermuseum en vroeg Vlug & Partners hier een ontwerp voor te maken.

In het ontwerp van Vlug & Partners contrasteert strakke, zakelijke met meer organische, natuurlijke vormgeving. De modelpolder ligt midden in het open water in en een centrale open ruimte. Bezoekers worden gedwongen om er letterlijk doorheen te lopen waarbij de beleving duidelijk verschilt of je van buiten af of van binnen uitkomt. Verschillende waterpeilen versterken het poldereffect en de gevarieerde, natuurlijke beplanting vormt een omkadering voor het open landschap in het centrum. Vanaf de hoge Oostvaardersdijk betrekken indrukwekkende zichtlijnen de wandelaar bij het typische polderlandschap.

Jammer genoeg heeft het plan de uitvoering niet gehaald.

Jaar 1996 - 1997
Aanleg nvt