NutsTuinBuurt

NutsTuinBuurt staat voor een vernieuwende ontwikkelingsmethode voor suburbane woon- en leefomgevingen. De naam is een samentrekking van de woorden Nutstuin (moestuin, volkstuin, boerentuin) en Tuinbuurt (kleinschalig, groen, collectief).

VLUGP heeft het NutsTuinBuurt-concept ontwikkeld omdat de VINEX-wijk als suburbane woonvorm niet meer voldoet aan de huidige maatschappelijke trends. De vraag naar meer duurzaamheid in ecologische en sociale zin groeit enorm: mensen, al dan niet in groepsverband, willen meer invloed op hun eigen woonomgeving. Men wil minder afhankelijk zijn van de overheid en de globaliserende economie (met name voor voedsel-en energievoorziening). Ook groeit het besef dat we serieus aan de gang moeten met duurzamere oplossingen voor wonen, werken en recreatie.

Andersom is het ook evident dat de overheid zich op vele terreinen terugtrekt en zich steeds meer op een beperkt aantal verantwoordelijkheden concentreert. Duidelijk is ook de herwaardering van nuttig te gebruiken groen, zoals stadslandbouw en volkstuinen, ook als woon-decor of verblijfsruimte.

Het NutsTuinBuurt-concept is ontwikkeld als antwoord op de bovengenoemde ontwikkelingen en trends. Invloed, betrokkenheid en inzet van (toekomstige) bewoners is nodig om de realisatie en het beheer van dergelijke projecten op een betaalbare, duurzame en milieuvriendelijke manier te laten plaatsvinden. Het NutsTuinBuurt-concept is zowel geschikt voor collectief particulier opdrachtgeverschap als voor meer traditionele projectontwikkeling.

i.o.v. VLUPG, eigen onderzoek
i.s.m. -
Jaar 2011 - 2012
Aanleg n.v.t.