Update Landschapsplan

Hoe ga je in de toekomst om met een groot areaal aan snelwegen en kanalen als je let op landschapskwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen?

Rijkswaterstaat heeft een uitvraag gedaan voor een landschapsvisie die richting geeft voor (duurzame) toekomstige ontwikkelingen op een aantal snelwegen en kanalen in Noord-Holland. VLUGP heeft in samenwerking met BTL een visueel voorstel gemaakt in de offerte voor een update van de huidige landschapsvisie. De aanbesteding ging uit van EMVI-criteria, zodat de offerte beoordeeld kon worden op prijs-kwaliteit verhouding. Meteen kwam de vraag hoe de visie overzichtelijk, aantrekkelijk en efficiënt gevormd kon worden voor zo veel trajecten.

De volgende uitgangspunten werden gedefinieerd voor de opdracht:

  • Snelwegen, provinciale wegen en kanalen kregen ieder een (vernieuwde) visie;
  • Richtlijnen moesten voldoende houvast bieden voor toekomstige ontwikkelingen, zonder een specifiek ontwerp voor ieder traject te maken;
  • Gezien de vele wegen en kanalen moest er overzicht blijven in de analyses en visie. Een vooral beeldende visie met beknopte toelichting zou het document to-the-point maken.

Uiteindelijk is er een voorbeelduitwerking gemaakt van een analyse en visie voor een fictief stuk snelweg. ‘Principes’ was hierbij een sleutelwoord. Een combinatie van kaarten, perspectieven en 3D-principes zou een heldere en aantrekkelijke verbeelding van de analyse en visie worden. Wij denken dat de aanpak gestructureerd en effectief is om tot een degelijke landschapsvisie voor lineaire landschapsstructuren te komen.