Ronde Hoep West

In 2008 is door VLUGP een landschappelijk onderzoek verricht dat dient als basis voor het verder uitwerken en inrichten van een tweetal percelen in polder de Ronde Hoep welke door ontwikkelaar Timpaan, in samenwerking met Architect Zeelenberg, worden ontwikkeld.

Het rapport omvat een onderzoek naar het projectgebied en de omliggende polder. Hierin komen o.a. de ligging van het projectgebied, de projectomschrijving, een inventarisatie naar de bestaande kwaliteiten en enkele opgestelde uitgangspunten aan bod.

Vervolgens zijn er naar aanleiding van de eerdere conclusies uit het onderzoek een aantal richtlijnen opgesteld waaraan de inrichting van beide percelen zou moeten voldoen. Tenslotte zijn deze richtlijnen vervolgens omgezet in een voorstel voor een aantal ruimtelijke en functionele ingrepen. Tenslotte is door VLUGP een bestemmingenkaart gemaakt met daarin de ingrepen om tot de landschappelijk, functioneel  en ruimtelijk meest ideale situatie te komen. Deze kaart wordt bij de verdere inrichting van beide percelen als landschappelijke onderlegger gebruikt.

i.o.v. BV Westmeer Vastgoed
i.s.m. Zeelenberg Architectuur
Jaar 2008
Aanleg 2013