Sluisbuurt

In het voorjaar van 2012 is door de gemeente Amsterdam een ideeënprijsvraag uitgeschreven voor tijdelijke invulling (10 jaar) van een gedeelte van de toekomstige Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam. Dit omdat de definitieve ontwikkeling van de buurt opgehouden wordt door het stagneren van de woningmarkt. Het initiatief vinden we zeer interessant, ook gezien de ontwikkelingen in ons vakgebied, de landschapsarchitectuur en stedenbouw. En hoewel we uiteindelijk niet aan de in de aanbesteding gestelde eisen konden en wilden voldoen (zowel qua aangewezen locatie als het gegeven dat de invulling na 10 jaar weer verwijderd moest worden) was het voor ons toch een aanleiding om hier verder over na te denken.

Een vraag die direct bij ons boven kwam, is of je een tijdelijke invulling zou kunnen verzinnen die zich in de loop van de tijd ontwikkelt tot een definitieve bestemming die past binnen de plannen voor de verdere ontwikkeling van het Zeeburgereiland. De opzet en aanpak van het voorstel moet op een strategische wijze tegemoet komen aan een potentiële vraag en behoefte. Voor de Sluisbuurt hebben we een ontwikkelingsconcept bedacht waarbij collectieve sociale woningbouw, stadslandbouw en nutstuinen het uitgangspunt vormen voor een vanzelfsprekend transformatieproces van een tijdelijke invulling tot een woonbuurt.

We denken dat dit idee een meerwaarde kan bieden aan de verdere ontwikkeling van Zeeburgereiland en als aanvulling op de ingediende voorstellen voor tijdelijke invullingen.

Wat is de filosofie:

Tijdelijkheid inzetten als ontwikkelstrategie voor de nabije toekomst. Met andere woorden het benutten van de beschikbare tijd, die door het uitstellen van de bouwplannen voor de Sluisbuurt is ontstaan, door de ontwikkelingen op een laag tempo nu al in gang te zetten. Ideaal genomen vormt het tijdelijk gebruik dus een basis voor de definitieve ontwikkeling van de buurt of wijk.

Wat houdt dit in:

  • Doelgericht inspelen op de toekomstige stedenbouwkundige invulling van het gebied. Dit in tegenstelling van een op zichzelf staande tijdelijke invulling voor de periode van 10 jaar.
  • Ontwikkelkansen creëren voor sociale collectieve zelfbouw; inzetten op sociale duurzaamheid: een idee dat nieuw is op de woningmarkt (zie paragraaf ‘Nutstuinen als  Hink-stap-sprong naar een toekomstige buurt).
  • Stadslandbouw en nutstuinen benutten voor het ontwikkelen van “ontspannen”’ stedelijke duurzame woonbuurten.

Het idee houdt een integraal voorstel in voor (tijdelijke) stadslandbouw gecombineerd met nutstuinen, opgezet en beheerd door een collectief van toekomstige bewoners.

Sluisbuurt, The Next Step!!!

i.o.v. VLUGP, eigen studie n.a.v. ideeënprijsvraag
i.s.m. -
Jaar 2012
Aanleg n.v.t.