Spelen i/d Buurt

Als bewoners hebben wij meegedaan in een participatieproces met onze buren en naaste bewoners met als doel de inrichting van twee speelvoorzieningen op IJburg.

In een aantal bijeenkomsten zijn wensen vanuit de bewoners geïnventariseerd en verschillende voorstellen bediscussieerd. Als “voer” voor de discussie zijn drie modellen geschetst voor de speelvoorziening aan de Pedro de Medinalaan en één model voor de Pybo Steenstrastraat. Buro VLUGP heeft dit samen met Lidewij Lenders van LLarch vorm gegeven en voorzien van 3D impressies. Het stadsdeel Amsterdam Oost was bereid om zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners te voldoen en bekijkt momenteel hoe ze de voorstellen kunnen verwerken.

Leuk en goed om een keer als bewoner betrokken te zijn bij z’n proces. Al val je snel in de rol van de ontwerper, want dat zit natuurlijk in je hele wezen. Het is bijzonder om te merken dat het stadsdeel bereid is om zover mee te willen gaan in de ideeën van de bewoners. Wel binnen de gestelde spelregels en beleid natuurlijk. We wachten in spanning af wat het eindresultaat zal zijn.

  • VLUGP:  Plattegronden en modellen
  • LLarch:   3D impressies
i.o.v. Eigen initiatief / Buurtbewoners
Jaar 2012
Aanleg 2013