Theophile de Bockstrook

De Theophile de Bockstrook is een langwerpig stuk park in het verlengde van het Vondelpark. Naar aanleiding van de bouw van een brede school op de westelijke kop van de strook is het park heringericht. VLUGP heeft hiervoor een integraal ontwerp gemaakt. De Theophile de Bockstrook bestaat uit een aantal verschillende compartimenten met elk zijn eigen specifieke (bestaande en te verbeteren) kwaliteiten. Deze plekken waren niet als één geheel beleefbaar en zijn daarom in het ontwerp door middel van een centraal pad aan elkaar geknoopt. Verspreid over de hele strook worden plekken gemaakt om te verblijven en spelen. De bestaande beplanting wordt grotendeels behouden en aangevuld met extra soorten.

De ‘Koeienweide’, een grasveld met beplanting in Engelse landschapsstijl, wordt aan de westkant van de Haarlemmermeerstraat, op de plek van een oude noodschool, visueel doorgezet en hierdoor beter met de rest van het park verbonden.

Het huidige platanenbos wordt grotendeels behouden en versterkt door nieuwe elementen toe te voegen. Zo komen er twee doorsteken tussen de Westlandgracht en de Theophile de Bockstraat. Tussen de bomen van het platanenbos komt een klauter- en klimspeelplek. De kade langs de Westlandgracht wordt door een tweetal brede trappen toegankeliljk gemaakt.

Het nieuwe schoolplein bij de brede school is de laatste compartiment van het park. Dit is ontworpen als multifunctioneel en voor alle leerlingen te gebruiken ruimte die buiten schooltijd ook als openbare ruimte fungeert. Al met al wordt het park op deze manier één geheel met gedifferentieerde plekken en sferen.

Jaar 2006 - 2009
Aanleg 2009 - 2011