Toolenburg Zuid

Voor de stedebouwkundige visie van Toolenburg Zuid is het landschap van de Haarlemmermeer met zijn waterlopen en polderwegen erg belangrijk. Dit landschap is als casco gebruikt voor de verdere invullingen van de toekomstige woonwijk.

Voor deze wijk is in het verleden een prijsvraag uitgeschreven voor een architectonische visie welke gewonnen is werd door Steven Holl. Zijn visie diende als uitgangspunt voor het stedebouwkundige plan van buro VLUG & Partners. In het plan zijn een aantal elementen opgenomen: de Cactus Towers (torenflats), de Polder Voids (appartementengebouwen rond een waterhof) en de centrale waterpartij met zijn oevers als het centrale park voor de wijk. Om deze elementen heen is een meer pragmatische stedebouw toegepast die ingepast is in een casco van noord-zuidlopende landschappelijke structuren. Deze laatste zijn gecombineerd met een ontsluitingssysteem voor zowel auto’s als langzaam verkeer. Hierdoor is de aanhechting aan het centrale waterpark gegarandeerd.

Jaar 2004