Archipel, Floriande

De wijk Archipel in Hoofddorp bestaat uit 4 losse eilanden met vrijstaande woningen. Elk eiland is ontwikkeld door een apart team (architectenbureau en ontwikkelaar). De architectuur van de woningen is zeer divers en bepaalt het imago van de respectievelijke eilanden.

Voor de onderlinge samenhang zijn enkele inrichtingselementen toegepast voor alle eilanden. Dit zijn bijvoorbeeld de afwerking van de oevers door een plasberm met diverse oever- en waterplanten en de op alle eilanden toegepaste gebakken klinkers. De beplanting echter speelt in op de stijl van de architectuur door variatie in boomsoorten en de samenstelling van hagen en plantsoenen.

Het aandeel van uitgeefbare grond is vrij hoog op deze eilanden met voornamelijk vrijstaande woningen. Om in de beperkte openbare ruimte toch een groene uitstraling te creëren is er in het ontwerp rekening gehouden met het groen in de particuliere tuinen. Dit wordt bevorderd door aan elke koper bij oplevering een boom mee te geven om te planten in de tuin.

De Vinex-wijk Floriande ligt aan de westrand van Hoofddorp tussen groengebieden aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder en bestaande woonwijken. De wijk bestaat uit drie delen, met elk een eigen sfeer en met water als verbindend element:

Eilanden: twaalf door water omgeven woongebieden met in totaal 3000 woningen.

IJwijk: een gebied in de zuidoosthoek van Floriande, met zo’n 2500 woningen;

IJtochtzone: een langgerekt groengebied dat fungeert als de ruggengraat van de wijk.

i.s.m. Diverse teams van architecten en ontwikkelaars
Jaar 2004 - 2006
Aanleg 2007 - 2008