BKP Haven fase 2, Katwijk

‘Haven, fase 2’ is een voormalig haven- en bedrijventerrein ten zuiden van het Prins Hendrikkanaal, dicht bij het centrum van Katwijk. Voor de herstructurering en omvorming naar een woongebied wordt een Beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld waarvoor VLUGP het onderdeel buitenruimte verzorgd.

Deze visie op de openbare ruimte is bedoeld als inspiratie en uitgangspunt voor de inrichting van het projectgebied. De gewenste sfeer, opzet/indeling en materialisatie voor de verschillende ruimtes in het plan worden hierin beschreven. Belangrijke punten zijn de aansluitingen en overgangen naar de omgeving, de relatie met de architectuur, de hiërarchie en profilering van wegen en paden en de overgangen van openbaar naar privé.

Aansluitend op dit Beeldkwaliteitsplan is een inrichtingsplan openbare ruimte gemaakt, zie DOIP Haven fase 2, Katwijk.

Jaar 2011 - 2012
Schets Detail 02 aansluiting woonstraat op kadeSchets Detail 04 aansluiting hof op woonstraat