Eiland 5, Floriande

‘Den Hout’ – moderne vertaling van een villapark

Eiland 5 van de Vinex-wijk Floriande is een villapark waar welstandsvrij gebouwd mag worden. Het stedebouwkundige plan en de openbare ruimte zijn ontworpen door VLUG & Partners in samenwerking met een interdisciplinair ontwikkelteam.

Het verkavelingsplan is zo opgebouwd dat er een maximale oppervlakte uitgeefbaar privéterrein is gecreëerd en een minimale hoeveelheid openbare ruimte. Voor de gemeente Haarlemmermeer is dit plan bedoeld als experiment met welstandsvrij bouwen. Hierbij is een grote afwisseling van architectuurstijlen te verwachten. Om een visuele kakofonie te voorkomen, zijn de kavels zijn ingebed in een groen casco. Dit wordt niet alleen gerealiseerd in de openbare ruimte, maar in wisselwerking met groene elementen op uitgeefbaar terrein.

Door de inrichting van de openbare ruimte is de buurt herkenbaar als villapark. Een rondlopende eikenlaan en parkje vormen de ruggengraat van het groene casco.

Tussen de kavels zijn lineaire kavelbeplantingen aangebracht in de vorm van gemengde hagen. Deze zijn al in de bouwrijpfase aangelegd. Een gedetailleerd beplantingsplan, met relatief veel wintergroene soorten, garandeert de bewoners direct een zekere mate van privacy. In de watergangen aan de noord- en zuidkant van het eiland schermen beplante grondwallen de kavels af van de aansluitende eilanden. Deze zijn beplant met elzen en vergelijkbaar met legakkers in veenplassen.

Met name de onderdelen van het casco die op privéterrein zijn aangelegd vragen extra aandacht voor beheer. Het onderhoud van de kavelgrensbeplantingen is dan ook de eerste 5 jaar gegarandeerd door de gemeente. Daarna moeten de bewoners het onderhoud zelf of gezamenlijk via de VvE overnemen.

De Vinex-wijk Floriande ligt aan de westrand van Hoofddorp tussen groengebieden aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder en bestaande woonwijken. De wijk bestaat uit drie delen, met elk een eigen sfeer en met water als verbindend element:

Eilanden: twaalf door water omgeven woongebieden met in totaal 3000 woningen.

IJwijk: een gebied in de zuidoosthoek van Floriande, met zo’n 2500 woningen;

IJtochtzone: een langgerekt groengebied dat fungeert als de ruggengraat van de wijk.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer, Programma Management VINEX
Planperiode: 2001-2002
Aanleg: 2003-2005
Jaar 2001 - 2002
Aanleg 2003 - 2009
maquette
maquette