Eiland 2, Floriande

Floriande Deelplan 2 is een wooneiland met een herkenbare en geborgen sfeer. De openbare ruimte bestaat uit een compositie van stenige, smalle straatjes, een aantal pleinen, parkeerhoven en ommuurde tuinen. Met de referentie van een Nederlandse vestingstad in het achterhoofd is er heel precies omgegaan met de beschikbare ruimte. Langs drie zijden van het eiland liggen brede groene stroken met grote bomen en een wandelpad. Opvallend aan dit plan is dat de smalle straten, de oevers en de pleinen vrij zijn van geparkeerde auto’s. Parkeren vindt plaats in de parkeerhoven, op eigen erf en in garages. De groene oevers, de pleinen en autovrije wandelstraten vormen een verkeersluw netwerk over het gehele eiland.

Floriande Deelplan 2 heeft een oppervlakte van 7,7 ha en biedt plek aan 275 woningen. De stedebouwkundige visie is opgesteld door Mulleners & Mulleners Architecten uit Amsterdam. Het stedebouwkundig concept en het ontwerp voor de maaiveldinrichting is uitgewerkt door VLUG & Partners in samenwerking met een multidisciplinair team van de gemeente Haarlemmermeer, Mulleners + Mulleners Architecten en ontwikkelaar Bouwfonds Nederland.

De Vinex-wijk Floriande ligt aan de westrand van Hoofddorp tussen groengebieden aan de westkant van de Haarlemmermeerpolder en bestaande woonwijken. De wijk bestaat uit drie delen, met elk een eigen sfeer en met water als verbindend element:

Eilanden: twaalf door water omgeven woongebieden met in totaal 3000 woningen.

IJwijk: een gebied in de zuidoosthoek van Floriande, met zo’n 2500 woningen;

IJtochtzone: een langgerekt groengebied dat fungeert als de ruggengraat van de wijk.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer, Programma Management VINEX
Planperiode: 1999-2002
Aanleg: 2003
Jaar 1999 - 2002
Aanleg 2003 - 2009
Inrichtingsplan Eiland 2, Floriande te Haarlemmermeer
Inrichtingsplan Eiland 2, Floriande te HaarlemmermeerSpeelplein 'Het Plein'Panorama van het speelterrein op eiland 2, Floriande te HaarlemmermeerPanorama van het speelterrein op eiland 2, Floriande te HaarlemmermeerDe verblijfsplek 'Waterstoep'ParkeerhofGroene eilandrand als openbare ruimteGroene eilandrand als openbare ruimte