Lange Dreef

In november 2010 is VLUG & Partners door AM-wonen gevraagd om mee te doen aan een meervoudige aanbesteding voor de nieuwbouwwijk ‘Lange Dreef’ in Driebergen.

Historisch landschap als basis voor de wijk

Het historisch gegroeide landschap vormt de basis voor de ruimtelijke opzet van de woonwijk. Dit was een insteek voor het ontwerp waar wij ons helemaal in kunnen vinden.

Lange Dreef ligt op de overgang van twee landschapstypen: Het kampenlandschap aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug en het coulissenlandschap van de Kromme Rijn. Het kampenlandschap wordt gekenmerkt door besloten ruimtes, vaak weilanden afgewisseld met bos terwijl het coulissenlandschap juist gekenmerkt wordt door lineaire ruimtes en lange zichten, afgewisseld met stroken bos en andere lijnvormige beplantingen. We hebben onderzocht hoe deze landschapskenmerken het best ingezet kunnen worden om verschillende woonsferen te maken.

Landschappelijke openbare ruimte

Bij de inrichting van de openbare ruimte gaat het vooral over het helder vormgeven van de ruimtelijke en groene hoofdstructuur volgens landschappelijke principes en met landschappelijke beplantingen. Aan deze structuur worden de belangrijkste verblijfsruimten en langzaamverkeersroutes gekoppeld. Op deze manier wordt het landschap zichtbaar en voelbaar in de wijk.

Deze aanpak leent zich prima om in de openbare ruimte functies te combineren zoals een duurzaam watersysteem en natuurlijk spelen, kan als leidraad gelden voor de keuze van beplantingssoorten en voor de manier waarop de overgang van privé naar openbaar wordt vormgegeven.

Dit alles is uiteindelijk verwerkt in een inrichtingsplan waarbij het landschap de basis is voor een herkenbare woonomgeving.

i.o.v. AM
Jaar 2010 - 2011
Aanleg nvt