Kolleksjesintrum Fryslân

Een duurzaam museumdepot, natuurlijk ook de buitenruimte!

In 2014 is door architectenbureau LEVS een ontwerp gemaakt voor het nieuwe Kolleksjesintrum Fryslân. Een gemeenschappelijk depot van 5 Friese musea. Het nieuwe depot is ontworpen als een duurzaam gebouw. VLUGP heeft het ontwerp voor de buitenruimte en de inpassing in de omgeving gemaakt en uitgewerkt. Ook voor het ontwerp van de buitenruimte zijn duurzaamheidsprincipes gebruikt.

Het architectonische concept van LEVS: een gebouw op een terp is in het ontwerp voor de buitenruimte vormgegeven als één groot gebaar: een ‘terp’ van 1 m hoog ten opzichte van het huidige maaiveld. Het talud loopt in één beweging vanuit de slootkant tot aan het gebouw. De sloten worden verbreedt om een natuurvrien­delijke oever mogelijk te maken zonder dat het doorstroom­profiel van de sloot beperkt wordt.

Vasthouden en bufferen regenwater

Het terrein van het Kolleksjesintrum wordt aan twee zijden begrensd door open water. Omdat het gebouw op een terp komt te staan, is het vrij eenvoudig om het hemelwater dat op het dak valt in het terrein te bufferen. Een deel zakt in de grond, een deel ver­dampt en een deel stroomt af naar het open water. Het is derhalve niet nodig om een aansluiting op het HWA riool te maken.

Minimaliseren van verhard- en dakoppervlak

Een deel van het dak van het gebouw wordt een vegetatie­dak. Dit houdt water vast en verminderd en vertraagd de afvoer naar open water. De verharding bij de entree wordt waterpasserend waardoor er geen kolken nodig zijn. In ge­val van incidentele extreme neerslag kan eventueel overtol­lig water naar de straat afstromen, maar de ondergrond is dermate bufferend dat verwacht wordt dat dit niet zal gebeuren.

Natuurlijke en extensief te beheren vegetaties

Alle vegetatie, oeverplanten, bloemrijk gras en de dak­vegetatie, hebben een natuurlijk karakter en bestaan uit inheemse soorten met veel bloei. Dit is goed voor insecten en andere dieren. De vegetaties behoeven niet veel onderhoud. Rond de entree is behoefte aan een representatieve inrich­ting. Bloemrijk extensief beheerd gras wordt vanaf korte afstand vaak als te ruig ervaren. Hier wordt een beplanting van extensief te beheren siergrassen en kruidachtigen (volgens de methode Griffioen) toegepast.

Onderhoudsarme groene gevels

De groene gevels worden begroeid met diverse soorten klimplanten die in de volle grond staan en daardoor zichzelf prima redden zonder intensief beheer of installaties.

i.o.v. Stichting Kolleksjesintrum Fryslân
Jaar 2014 - 2015
Aanleg 2015