Leeuwenveld II

Met Leeuwenveld II is aan de rand van historisch Weesp en dicht bij het station een nieuwe woonwijk ontstaan met een sfeer die met zijn licht verspringende gevels in gesloten straatwanden refereert aan het oude centrum van Weesp. Vier gesloten bouwblokken met gemeenschappelijke, semi-private binnenhoven en twee centraal gelegen pleinen vormen de stedebouwkundige structuur. De bestaande kavelsloten waren uitgangspunt voor de watergangen in de wijk. Het water verwijst naar de ligging in de Bloemendaler polder en is beleefbaar op verschillende manieren. Vanaf bruggen, kades of groene oevers, vanuit de achtertuin of zittend op de waterstoep (een gemetselde trap die toegang geeft tot een van de grachten). Onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte was ook het esthetisch ontwerp voor de verschillende bruggen in de wijk.

De woningdichtheid in Leeuwenveld II is met ca 55 woningen/ha vrij hoog en de openbare ruimte dus beperkt. Om deze reden is extra aandacht geschonken aan de detaillering en de overgang van openbaar na privé. De huisdeuren bevinden zich aan de buitenkanten van de gesloten bouwblokken en als buffer tussen bewoners en voorbijgangers is een plint van hardsteen toegepast. De binnenterreinen zijn bestemd voor tuinen, parkeren en groen met speelvoorzieningen. We konden in de inrichting hoogwaardige materialen gebruiken, zoals gebakken straatklinkers, natuursteen en bomen in grote maten. In totaal is Leeuwenveld II een herkenbare woonwijk geworden waar openbare ruimte en architectuur zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn. Zie ook Leeuwenveld III & IV.

  • Artist impression’s door Theo van Leur, Amersfoort
  • Luchtfoto door John Gundlach, Flying Holland
Gerealiseerd Waterstoep met aansluitend speelplein
Artist impression noordelijk plein en brugArtist impression noordelijk pleinArtist impression brugGerealiseerd Waterstoep met aansluitend speelpleinWaterstoep met aansluitend zuidelijk speelplein