Vijfhuizen 55+

Begin 2006 zijn wij door Roeleveld-Sikkes Architects benaderd te participeren in een prijsvraag over het planproces voor Vijfhuizen. In dit plan worden veertig 55+ woningen gecreëerd verdeeld over 5 clusters. Mede door een succesvolle samenwerking met Roeleveld-Sikkes Architects werd de prijsvraag gewonnen.

Het terrein heeft een besloten sfeer en is omsloten door een schil van landschappelijke beplantingen; beplante dijklichamen; een brede elzensingel en een waterpartij met natuurvriendelijke oevers. De ontsluiting voor auto’s is langs de buitenkant van het plan gelegd, zodat het binnengebied (waar de appartementenblokken staan) autoluw blijft. Het binnengebied heeft een tuinachtige sfeer met losse gesierde beplantingen. In het centrum van het plan ligt een private verblijfsruimte rondom de gemeenschappelijk, multifunctionele paviljoen en omzoomd door een droogloop / ommegang van glas.

Doel is om het gehele gebied zoveel mogelijk zichtbaar af te kop¬pelen naar de naastliggende sloot. Dit maakt de aanleg van een HWA-stelsel overbodig. Hierdoor blijft het gebiedseigen water zoveel mogelijk ter besschikking. Ook zullen hierdoor enige kosten bespaard worden om de kwaliteit van de leefomgeving elders in het projectgebied te kunnen verhogen.

Het gaat om twee zaken:

1. de afkoppeling van het water van de rijloper, de parkeervakken en de helling van de geluidswal. We stellen voor om het water van de bestrate vlakken af te voeren via brede open molgoten naar de sloot. Daar vloeit het water over in een uitstroomveld van puingranulaat met daarop een afstrooi¬laag van grove split (16-32mm) en grote brokken van basalt (10-100mm boven maaiveld uitstekend). Bij de voet van de geluidswal komt een kleine greppel met een grindsleuf daaronder. Hierdoor vloeit het water niet direct op de verharde oppervlakken, maar wordt het water vertraagd afgevoerd.

2. de afkoppeling van het dakwater. We stellen voor om het hemelwater van de daken (SWA) via de binnentuin af te laten stromen. Dit kan door de aanleg van een ontworpen ‘waterlijn’. Deze is nog niet verder uitgewerkt, maar zou eventueel nog consequenties kunnen hebben op de vormgeving van de aansluiting naar het openbaar gebied, met name naar de sloot en oever(moeras)zone.

Het vuilwater zal onder de verharde paden naar een stelsel onder de rijwegen worden vervoerd. Van hier moet het worden aangesloten op het bestaande rioolstelsel van Vijfhuizen.

Opdrachtgever: Ymere, Woonmaatschappij
Planperiode: 2006-2008