Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof is een platform met ideeën, initiatieven en informatie om Amsterdam Rainproof te maken. Het doel van het platform is Amsterdam bestendig maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Ze willen het regenwater, dat gratis uit de lucht komt vallen, beter benutten. Iedereen kan zelf een initiatief of idee op de website publiceren waarmee ze denkt dit doel te kunnen bereiken.

De door VLUGP ontworpen binnentuin van Vrijburcht staat vermeld op de website van Amsterdam Rainproof . Het regenwater dat op het gebouw valt waar VLUGP gevestigd zit wordt opgevangen in twee tanks die in de binnentuin zijn ingegraven. De tanks kunnen in totaal 6.000 liter water bevatten. Dit water wordt gebruikt om in de zomer de bomen, struiken, planten en het gras mee te besproeien.

Kijk voor deze en andere leuke initiatieven om water op te vangen op de website van Amsterdam Rainproof.