Co-creator ‘Stad in Zicht’ 2014

Als één van de geselecteerde plannen n.a.v. onze inzending ‘Tijd als Bondgenoot’ voor Centrumeiland IJburg Amsterdam hebben wij de afgelopen weken 3 workshopmomenten gehad om gezamenlijk met andere deelnemers te komen tot 3 verschillende scenario’s.

Gisteravond hebben wij bij door ARCAM de laatste hand verricht aan het scenario van 0-99 met een zeer bevredigend resultaat.  De 3 scenario’s worden begin 2015 door ARCAM (die deze co-creatorsessie organiseert), samen met de in eerste instantie ingediende plannen overhandigt aan Gemeente Amsterdam. Deze worden gepresenteerd door ons en de andere groepen . We vertrouwen erop dat Gemeente Amsterdam deze input gebruikt bij de verdere uitwerking van het Centrumeiland te IJburg. Het zou mooi zijn als ze ons als inzenders verder inzetten om de plannen verder uit te werken. Zie ook ons projectblad en de website ‘Stad in Zicht’ van ARCAM/Gemeente Amsterdam.