Henk is geslaagd!!!

Henk heeft in 2011 het traject van het architectenexamen doorlopen. Na de goedkeuring van zijn werkportfolio door de examencommissie ronde hij in september zijn scriptie af met de titel: ‘Focus op industrieparken – een onderzoek naar kansen voor nieuwe stadsparken in binnenstedelijke herstructureringsgebieden’. Het praktijkexamen vond plaats begin november bij Bureau Architectentregister (BA voormalig SBA) in den Haag. De opgave was een landschapsarchitectonisch plan voor het tracé van de nieuwe A3 tussen Amsterdam en Rotterdam. Na acht dagen hard werken heeft hij een compleet verhaal geproduceerd met tekeningen op verschillende schaalniveaus.

Vervolgens heeft hij in een mondeling examen deze snelwegplannen en de scriptie met goed gevolg verdedigd. Inmiddels heeft hij zijn getuigschrift ontvangen en is de aanvraag tot registratie ingediend.

VLUGP heeft er een ‘echte’ landschapsarchitect bij. Gefeliciteerd Henk!