Kassengebied Iepenlaan krijgt subsidie

Op 6 februari j.l. heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol een cheque uitgereikt aan wethouder Jeroen Verheijen van de gemeente Uithoorn. Deze cheque symboliseert de subsidie die de stichting voor het project “Herstructurering Kassengebied Iepenlaan” verleent. In samenwerking met Lidewij Lenders heeft VLUGP hiervoor een integraal plan gemaakt. Dit plan omvat de inrichting van een nieuw groengebied tussen de Iepenlaan en de Liniedijk, een nieuw duurzaam kassengebied tussen de Iepenlaan en de N201 en de verdichting van het bebouwingslint van de Iepenlaan. Het ontwerp is gemaakt in overleg met een enthousiaste klankbordgroep van omwonenden.
Naar het project Iepenlaan