LIFELOOP

De winnaars van de ideeënprijsvraag Blaak-Westblaak zijn bekend. Ook het juryrapport is inmiddels binnen en de jury schreef o.a. dat ze onze inzending ‘LIFELOOP’ een interessante eigen interpretatie gaf aan Urban by Nature. Stromen als levenslijnen die bevrijdt moeten worden. Daarnaast komt het thema ’tijd’ goed aan bod in onze inzending en bevat het een interessante procesbenadering. De jury gaf verder het volgende commentaar in haar rapport: De metafoor en het beeld van de transformatie van de Blaak ‐ Westblaak van een kanaal naar een vlechtende rivier wordt zeer gewaardeerd. De gepresenteerde procesaanpak is interessant. Zie onze inzending op onze website: LIFELOOP. In de volgende uitgave van de Blauwe Kamer komt een artikel te staan over deze ideeënprijsvraag ‘De stad als ecosysteem: ontwerpen met stromen’ en komen naast de prijswinner en de andere twee genomineerde ook de overige inzenders aan bod. Zie op onze website (Publicatie Blauwe Kamer nr. 3 juni 2014) een pdf van dit artikel.