Start aanleg park Iepenlaan

Na twee jaar intensief planproces met de gemeente Uithoorn, grondeigenaren en omwonenden is het eindelijk zo ver: de eerste schop is in de grond. Dhr Hoffscholte van de stichting Leefomgeving Schiphol, wethouder Verheijen van Uithoorn en schoolkinderen van groep 8 van basisschool de Zon hebben gezamenlijk een begin gemaakt met het graven van de eerste sloot. Een mooi moment ook voor een nieuwe naam voor het toekomstige landschapspark: ’t Vrye Noortveen,  een historische naam van het gebied. We zien er naar uit om volgend jaar door de boomgaarden te wandelen en te genieten van de bloesems. Zie ook ons projectblad van het park