Toelichting NVO Zuiderpolder

Vandaag eerste dag op de beurs Stad & Ruimte. Goed om er aanwezig te zijn geweest en fijn om gesprekken te hebben gehad met vakgenoten, hetzij collega’s als opdrachtgevers.

Lovende woorden over de toelichting die Henk heeft gehouden over ons project ‘Natuurvriendelijke oever voor Noordzeekanaal’ dat opgenomen is in het boek ‘Duurzame Landschapsarchitectuur, essays en praktijkvoorbeelden’ tot stand gekomen door NVTL en uitgegeven door Blauwdruk.

Morgen staan we er nog een keer op de tweede en afsluitende dag, wees van harte welkom en vraag naar de toelichting op de Natuurvriendelijke oever of onze andere projecten en visie op het vakgebied.