VLUGP door de lagen heen!

VLUGP heeft 2 mooie dagen gehad op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’ te Houten.
Goed om met vele bezoekers te praten over wat ons bezig houdt en wat wij doen als VLUGP.

Uw Woonomgeving

Het gaat om de gebruiker van de woonomgeving, de openbare ruimte. De basis voor ons ontwerp is hoe deze zich door de openbare ruimte beweegt, hoe deze er verblijft en welke sfeer, gebruik of programma de voorkeur heeft.

Door alle lagen heen

Wij denken multidisciplinair, zorgen ervoor dat alle aspecten van de openbare ruimte samenkomen in een goed werkende, bruikbare aantrekkelijke buitenruimte. Alle lagen van de openbare ruimte, ondergronds en bovengronds krijgen onze aandacht.

Met zorg vormgegeven

Ons vak is met recht een ambacht te noemen. Ruimtelijk gevoel, creativiteit, materiaal- en plantenkennis is de basis hiervoor. We ontwerpen door alle schaalniveaus heen, van stedebouwkundige verkaveling tot een bestratingsdetail of een beplantingsplan.