Boek Duurzame Landschapsarchitectuur

Op 30 januari 2015 werd het boek ’Duurzame Landschapsarchitectuur’ gepresenteerd. Twee projecten van VLUGP zijn opgenomen in het boek.
Het boek geeft een overzicht van de van projecten op het gebied van duurzame landschapsarchitectuur in Nederland. Het boek is de afsluiting van het drie jaar durende thema Duurzame Landschapsarchitectuur van de NVTL.

Het boek bevat verschillende actuele thema’s zoals tijd en continuïteit, water en veiligheid, natuur en biodiversiteit, energie en kringlopen en de klimaatbestendige stad. Het project ‘Natuurvriendelijke oever voor Noordzeekanaal’ valt onder thematiek biodiversiteit, en het project Sluisbuurt Zeeburgereiland valt onder thematiek tijd.

Het boek is te bestellen via uitgeverij Blauwdruk uit Wageningen.