Publicatie Gouden Piramide 2015

Ontwikkelaar Blauwhoed (onze opdrachtgever) wordt vermeld met het project Leeuwenveld 2 in de publicatie Gouden Piramide 2015 (de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap). Zie de pdf van deze publicatie.

Juryoordeel:

Leeuwenveld 2 is een van de weinige stadsuitbreidingen die voor deze ronde van de Gouden Piramide zijn ingezonden. Het is het tegendeel geworden van een non-descripte nieuwbouwwijk die evengoed in Groningen of Alkmaar had kunnen liggen. Heel wat opdrachtgevers zouden in een dergelijk geval, uit gemakzucht, voor een serie jarendertigwoningen hebben gekozen. Hier formuleerde de opdrachtgever de opgave voor een woonbuurt die qua sfeer, dichtheid en structuur verwant is aan de vlakbij gelegen binnenstad van Weesp. Het zorgvuldige ontwerp van LEVS & VLUGP komt hieraan tegemoet. Leeuwenveld 2 biedt ruimtelijke kwaliteit en geborgenheid, zonder dat het ‘retro’ is geworden. Het kan als voorbeeld dienen voor de naastgelegen Bloemendalerpolder, die als volgende op de nominatie staat om te worden gebouwd.

Al eerder was er veel aandacht voor dit mooie project waarvoor wij de openbare ruimte hebben mogen ontwerpen. Zie ‘Een W van Ronald Hooft’ & ‘Weesper Nieuws’ van woe. 25 mei 2011.