VLUGP & LEVS weer in de prijzen

VLUGP heeft samen met de ontwikkelende aannemer Hazenberg Bouw en het Amsterdamse architectenbureau LEVS de besloten selectie gewonnen voor 74 levensloopbestendige seniorenappartementen langs de Juvenaatlaan in Etten-Leur. Het winnende plan is, anders dan in de uitvraag omschreven, geen aaneengesloten gebouw, maar een ensemble van drie compacte, alzijdige appartementengebouwen in het groen.

De gebouwen zijn zorgvuldig ingebed in een wadilandschap. Door het opknippen in drie losse volumes hebben bijna alle woningen een goede bezonning. Ook biedt de ruimte tussen de gebouwen plek voor collectieve tuinen voor bewoners en bezoekers. Half inpandige royale balkons versterken de verbinding tussen de appartementen en de groene omgeving. De verschillende woningtypes zijn flexibel en toekomstbestendig en kunnen eenvoudig aangepast worden, bijvoorbeeld tot zorgappartement.

De reeds geplande wadi fungeert als buffer voor regenwater van daken en verhardingen en is in het plan omgevormd tot een aantrekkelijk parklandschap dat nog meer verblijfskwaliteit toevoegt aan de woonomgeving.

Tussen de drie gebouwen lopen informele paden door de wadi die aansluiten op de oude weg langs het naastgelegen kloostergebouw en het station. Zo ontstaat ook op wijkniveau een nieuw fiets- en wandelnetwerk.

Het plan met drie losse gebouwen in een wadilandschap werd zowel door de jury, de woningstichting als de gemeente als winnaar geselecteerd. Start bouw is gepland voor medio 2017.

Lees verder bij de projectbeschrijving over De Drie Broeders en het krantenartikel uit de BN-De Stem