PROJECTARCHIEF - 2011

 • Iepenlaan

  Landschappelijk raamwerk voor geleidelijke herstructurering kassengebied

  i.o.v. Gemeente Uithoorn
  i.s.m. Maatworks, Lidewij Lenders
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2012
 • Kortenoord

  Schetsontwerp voor de belangrijkste groen- en waterstructuren

  i.o.v. Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
  i.s.m. -
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2011
 • NutsTuinBuurt

  Vernieuwende ontwikkelingsmethode voor suburbane woon- en leefomgevingen

  i.o.v. VLUPG, eigen onderzoek
  i.s.m. -
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg n.v.t.
 • Groot Baronie

  Herontwikkeling voormalig fabrieksterrein tot woon-, werk- en winkelgebied

  i.o.v. GREEN Real Estate
  i.s.m. S2 architecten, Rod'or advies
  Jaar 2011 - 2013
  Aanleg 2013 - 2014
 • BKP Haven fase 2, Katwijk

  i.o.v. Gemeente Katwijk
  Jaar 2011 - 2012