PROJECTARCHIEF - Openbare ruimte

 • ‘Heul Verbindend’

  Inzending voor de ideeënprijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen

  i.o.v. Stichting Icoon Oostelijke Ve…
  Jaar 2018
 • Duurzaamheids matrix

  Duurzaamheidsmatrix voor woon- en werkomgevingen, een praktisch hulpmiddel om overzicht te houden op de mogelijkheden.

  i.o.v. n.v.t.
  i.s.m. n.v.t.
  Jaar 2018
  Aanleg n.v.t
 • Hart van De Meern

  Voor Hart van De Meern noord heeft VLUGP in samenwerking met SVP Architectuur en Stedenbouw de selectie voor het stedenbouwkundig ontwerp gewonnen.

  i.o.v. Bon Groep
  i.s.m. SVP Architectuur en Stedenbouw
  Jaar 2017 - heden
 • Bensdorp

  Herbestemming industrieel erfgoed Bensdorp - ontwerp buitenruimte

  i.o.v. Noordersluis Bouwgroep
  i.s.m. LEVS architecten, DRONG
  Jaar 2016 - heden
  Aanleg 2017 - heden
 • Masterplan Legmeerbos

  i.o.v. Buurtbeheer De Legmeer
  Jaar 2019 - 2020
 • Glasparel Waddinxveen

  Ontwikkeling van woningbouw, glastuinbouw en bedrijvigheid ingepast met landschappelijke kwaliteit. Uitwerking van het masterplan, van ontwerp t/m nadere detaillering, zoals materialisering, profilering en beplanting.

  i.o.v. Wayland Developments
  Jaar 2015 - nu
  Aanleg 2016 - nu
 • Machaon Valley

  i.o.v. Unistroy, Kazan Rusland
  i.s.m. LEVS Architecten, Amsterdam (…
  Jaar 2015 - 2025
  Aanleg 2018 - 2025
  Video Bekijk
 • Kortenhoef in knipsels

  Kortenhoef

  i.o.v. Slokker Vastgoed bv, Timpaan …
  i.s.m. LLarch, Lidewij Lenders
  Jaar 2012
 • De Drie Broeders

  i.o.v. Woonstichting Etten-Leur
  i.s.m. Hazenberg | TBI (Bouwer), L…
  Jaar 2016
  Aanleg 2017 - 2018
 • Kortenoord

  Schetsontwerp voor de belangrijkste groen- en waterstructuren

  i.o.v. Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
  i.s.m. -
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2011
 • Biowarmtecentrale

  Terreinontwerp met duurzame materialen voor een Biowarmtecentrale

  i.o.v. Stadsverwarming Purmerend
  i.s.m. S2 architecten
  Jaar 2012 - 2013
  Aanleg 2014
 • Theater en Cafe van Project Vrijburcht

  Vrijburcht CPO

  Woon- en Werkkomplex in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  i.o.v. Stichting Vrijburcht
  i.s.m. CASA architecten
  Jaar 2001 - 2008
  Aanleg 2005 - 2008
 • Bestrating Raadhuisstraat

  i.o.v. Niek Sandmann
  i.s.m. Valerie Sandmann, Van Raaijen…
  Jaar 2014
  Aanleg 2015
 • Sluisbuurt

  i.o.v. VLUGP, eigen studie n.a.v. id…
  i.s.m. -
  Jaar 2012
  Aanleg n.v.t.
 • Tijd als bondgenoot

  Ontwikkelstrategie Centrumeiland IJburg, Amsterdam

  i.o.v. Ideeënoproep door ARCAM voor …
  Jaar 2014
  Aanleg n.v.t.
 • Groenrenovatie gemeente Albrandswaard

  Groenrenovatie Ghijseland, Rhoon

  i.o.v. Gemeente Albrandswaard
  i.s.m. RPS
  Jaar 2013 - 2015
  Aanleg 2013, 2014 & 2015
 • Tender – Rietveldhof, Utrecht

  i.o.v. Thunissen
  i.s.m. LEVS Architecten
  Jaar 2014
 • ‘Help de fiets onder de Bieb’

  i.o.v. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel…
  i.s.m. S2-architecten, Frank Spoek
  Jaar 2014
  Aanleg n.v.t.
 • Schets Schooltuin

  Schooltuintjes / Moestuintjes

  i.o.v. Montessorischool Steigereiland
  Jaar 2010
  Aanleg 2010
 • De Woerd

  Woonpark De Woerd, uitbreiding van een dorp

  i.o.v. Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
  i.s.m. Mulleners + Mulleners archite…
  Jaar 2004 - 2006
  Aanleg 2006 - 2009
 • Groot Baronie

  Herontwikkeling voormalig fabrieksterrein tot woon-, werk- en winkelgebied

  i.o.v. GREEN Real Estate
  i.s.m. S2 architecten, Rod'or advies
  Jaar 2011 - 2013
  Aanleg 2013 - 2014
 • Fabrieksmachinerie

  i.o.v. GREEN Real Estate
  i.s.m. AltaIS - Frank Vergunst, Rod'…
  Jaar 2012
  Aanleg 2013
 • Spelen i/d Buurt

  Ontwerpen van twee speelplekken in een participatief proces

  i.o.v. Eigen initiatief / Buurtbewon…
  i.s.m. LLarch, Lidewij Lenders, Stad…
  Jaar 2012
  Aanleg 2013
 • Iepenplein

  Herinrichting van een karakteristieke Amsterdamse plein

  i.o.v. Stadsdeel Oost
  i.s.m. -
  Jaar 2007 - 2008
  Aanleg 2009 - 2010
 • Aan ’t Park (Fuikweg)

  ‘Aan ’t Park’ is een nieuwbouwwijkje met 44 woningen aan de rand van het dorp Vijfhuizen in Haarlemmermeer.

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp BV
  i.s.m. Architectenburo Hans Wagner, …
  Jaar 2009 - 2012
  Aanleg 2013
 • Kloostertuin

  Integraal renovatieplan op kloosterterrein

  i.o.v. Congregatie van de Zusters va…
  i.s.m. SmitsRinsma, Du Pré groenproj…
  Jaar 2009 - 2010
  Aanleg 2010 - 2011
 • Theophile de Bockstrook

  Herinrichting parkstrook in het verlengde van het Vondelpark

  i.o.v. Stadsdeel Oud-Zuid, Amsterdam
  i.s.m. SmitsRinsma
  Jaar 2006 - 2009
  Aanleg 2009 - 2011
 • De Arcaden

  Prijsvraagontwerp voor een binnentuin voor een te ontwikkelen woonblok in Woerden.

  i.o.v. AM
  i.s.m. Geusebroek Stefanova architec…
  Jaar 2010 - 2010
  Aanleg nvt
 • Schoolplein Floriande

  Ontwerp schoolplein en schoolomgeving voor een brede school in Floriande Centrum

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2008 - 2009
  Aanleg 2008 - 2009
 • Brettenzone

  Combinatie van natuurontwikkeling en recreatieve infrastructuur

  i.o.v. Stadsdeel Bos en Lommer, tege…
  Jaar 2005 - 2006
  Aanleg 2006 - 2007
 • Gerealiseerd Waterstoep met aansluitend speelplein

  Leeuwenveld II

  Nieuwe woonwijk, die refereert aan het oude centrum van Weesp

  i.o.v. Blauwhoed
  i.s.m. LEVS
  Jaar 2006 - 2010
  Aanleg 2008 - 2011
 • Leeuwenveld III & IV Schetsontwerp

  Leeuwenveld III & IV

  i.o.v. Blauwhoed Eurowoningen
  i.s.m. LEVS Architecten, Anteagroup …
  Jaar 2013 - 2014
  Aanleg v.a. 2014
 • Havenstraatterrein

  Herbestemming van voormalig rangeerterrein tot recreatieve route

  i.o.v. Stadsdeel Oud-Zuid, inmiddels…
  Jaar 2003 - 2004
  Aanleg 2004
 • Bouwlust, Floriande

  Ontwerp inrichting schiereiland

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2005 - 2008
  Aanleg nvt
 • Hoven, Floriande

  Woonwijk geconcentreerd rondom autovrije hoven

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2004 - 2005
  Aanleg 2006 - 2007
 • Cruquius GOG

  Gestuurde Organische Groei: transformatie strategie voor een bedrijventerrein

  i.o.v. Platform openbare ruimte
  i.s.m. Counter Creatives
  Jaar 2010
 • maquette

  Eiland 5, Floriande

  Moderne vertaling van een villapark

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2001 - 2002
  Aanleg 2003 - 2009
 • IJtochtzone

  Een ruig landje tussen nieuwe wijken

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2004 - 2007
  Aanleg 2008 - 2009
 • Inrichtingsplan Eiland 2, Floriande te Haarlemmermeer

  Eiland 2, Floriande

  Nieuwe woonwijk in de sfeer van een vestingstad

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  i.s.m. Mulleners + Mulleners archite…
  Jaar 1999 - 2002
  Aanleg 2003 - 2009
 • Lange Dreef

  Ontwerp landschappelijke inbedding en duurzame elementen voor nieuwe woonwijk

  i.o.v. AM
  i.s.m. BAM Wegen Regio west
  Jaar 2010 - 2011
  Aanleg nvt
 • Parken Gebruiksmemorandum

  Integrale studie naar het gebruik van de parken in Zoetermeer

  i.o.v. Gemeente Zoetermeer
  Jaar 1999 - 2001
  Aanleg nvt
 • Victoryveste vogelvlucht met hulplijnen

  Victoryveste

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp BV
  i.s.m. KVDK Architecten
  Jaar 2009 - 2010
 • Kastelenstrook

  Studie stedelijke transformatie van modernistische woonwijk

  i.o.v. Stadsdeel Zuideramstel, inmid…
  Jaar 2000 - 2001
  Aanleg nvt
 • Landgoed Larenstein

  Herinrichting en beeldmerk Larenstein

  i.o.v. College van Bestuur Larenstei…
  i.s.m. H. E. Lüning
  Jaar 1989 - 2000
  Aanleg 1992 - 2000
 • Archipel, Floriande

  Ontwerp wooneilanden

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  i.s.m. Diverse teams van architecten…
  Jaar 2004 - 2006
  Aanleg 2007 - 2008
 • Floriande Centrum

  Openbare ruimte ontwerp voor een nieuw centrum

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  i.s.m. Architecten CIE
  Jaar 2004 - 2005
  Aanleg 2006 - 2007
 • BKP Haven fase 2, Katwijk

  i.o.v. Gemeente Katwijk
  Jaar 2011 - 2012
 • Inrichtingsplan Haven fase 2

  DOIP Haven fase 2, Katwijk

  i.o.v. Gemeente Katwijk
  Jaar 2012 - 2013
  Aanleg 2014 - ntb
 • Kwekershof, Lisse

  i.o.v. Proper Stok
  i.s.m. Veldhoven vormgeving en bouwm…
  Jaar 2005
  Aanleg n.v.t.
 • Paneel inloopavond omwonenden

  Landje van Kemp

  i.o.v. BAM Wonen
  i.s.m. Nootenboom-Landscaping
  Jaar 2013 - 2014
  Aanleg v.a. 2015
 • Vogelvlucht centrale park

  Leeghwaterkwartier

  i.o.v. Ymere
  i.s.m. LEVS Architecten, Waterpas Ci…
  Jaar 2012 - 2014
  Aanleg v.a. 2014